Főoldal
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek

Érdekes gondolatok, elmélkedések

Archívum »

A Barnabásnak tulajdonított levélből A világosság útja
A Barnabásnak tulajdonított levélből Az örök élet reménye:
A Barnabásnak tulajdonított levélből Krisztus új törvénye
A Diognétoszhoz írt levélből - A Fiú által
A Diognétoszhoz írt levélből - Keresztények a világban
A Húsvét ünnepéről
A Jeruzsálemi hitmagyarázatokból -Szentlélek
A Szent Brigittának tulajdonított imádságokból
A jeruzsálemi hitmagyarázatokból - Eucharisztia
A jeruzsálemi hitmagyarázatokból - keresztség
A kenyéradó Jézus
Afrahát püspök ünnepi beszédeiből
Alexandriai Didymus A Szentlélek megújít bennünket
Alexandriai Szent Cirill püspök A Szentlélek kiárad minden ember
Alexandriai Szent Cirill püspök Isten irgalma kitárul
Alexandriai Szent Cirill püspök Krisztus az egység köteléke
Alexandriai Szent Cirill püspök Krisztus feláldozta a testét
Alexandriai Szent Cirill püspök Krisztus kiengesztelte irántunk
Alexandriai Szent Cirill püspök Szűz Mária dicsérete
Alexandriai Szent Cirill püspök a Szentlélek eljöveteléről
Alexandriai Szent Cirill püspök Én vagyok a ...
Antiochiai Szent Anasztáz püspök szónoklataiból
Antiochiai Szent Ignác Hittel és szeretettel ragaszkodjatok
Antiochiai Szent Ignác Krisztus lakik bennetek
Antiochiai Szent Ignác ima, reménység szeretetben, örömben
Antiochiai Szent Ignác ne csak nevünk legyen keresztény,
Aquinói Szent Tamás Isten legelteti népét
Aquinói Szent Tamás az Oltáriszentségről
Aquinói Szent Tamás gondolataia a János evangélium kapcsán
Aquinói Szent Tamás áldozópap A hitvallás kapcsán
Aquinói Szent Tamás áldozópap Minden erényre példát ad a kereszt
Aranyszavú Szent Péter püspök Aki szeret, az látni akarja Istent
Aranyszavú Szent Péter püspök Légy az Isten áldozata és papja
Aranyszavú Szent Péter püspök Urunk azt akarja, hogy megismerjük
Aranyszavú Szent Péter püspök beszédeiből
Aranyszájú Szent János püspök Bárányként győzünk
Aranyszájú Szent János püspök Kitárult felétek a szívünk
Aranyszájú Szent János püspök Mt 20,20-28-hoz mondott gondola
Aranyszájú Szent János püspök Mózes és Krisztus
Aranyszájú Szent János püspök Szent András apostolról
Aranyszájú Szent János püspök Szent Pál apostolról
Aranyszájú Szent János püspök a bűnbánat 5 útjáról
Aranyszájú Szent János püspök az imádságról
Aranyszájú Szent János püspök az ínséget szenvedő testvér
Aranyszájú Szent János püspök katekéziseiből
Aranyszájú Szent János püspök nagypénteki katekézise
Aranyszájú Szent János püspök túlárad bennem az öröm
Aranyszájú Szent János püspök: A jó harcot megharcoltam
Aranyszájú Szent János püspök: Isten „gyöngesége”
Aranyszájú Szent János püspök: Ti vagytok a föld sója
Aranyszájú szent János püspök Mátyás apostollá választásáról
Aranyszájú szent János püspök szent András ünnepéhez
Avilai Szent Teréz szűz Jöjjön el a te országod!
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus meghirdetése
Az élő egyház Krisztus Teste
B Batthyány-St László lelki útravalója a meggyógyult betegeknek
Balduin canterburyi püspök: „Az angyali üdvözlet”
Balduin canterburyi érsek Az Úr megítéli a gondolatokat
Balás Béla kaposvári megyéspüspök levele a választásokról
Boldog Elréd apátnak „A szeretet tükre” című művéb!
Boldog Izsák etoile-i apát A szeretet mindennél nagyobb
Boldog Izsák, stellai apát Elsőszülött a sok testvér között
Borromeo szent Károly püspök Az adventi idő
Borromeo szent Károly püspök beszédéből
Cezáreai Özséb püspök A pusztában kiáltónak szava
Damaszkuszi Szent János áldozópap Hitvallásából
Damaszkuszi Szent János áldozópap szent Annáról
Didaché: Az Eukarisztia
Egy VI. századi afrikai szerző beszédeiből
Egy ókori szentbeszéd Nagyszombat szent napjára
Egy ókori szerző húsvéti szentbeszédéből 1
Egy ókori szerző húsvéti szentbeszédéből 2
Faustinus Luciferanus áldozópap Krisztus király és pap mindörökk
Fisher Szent János püspök Ha vétkeztünk is, van közbenjárónk
II. századi szerző Őszinte szívből való megtérés
II. századi szerző Az élő egyház Krisztus Teste
II. századi szerző Cselekedetekkel valljuk meg Istent!
II. századi szerző Cselekedjük az igazságosságot
II. századi szerző Krisztus az elveszetteket akarta megment
II. századi szerző Legyünk kitartóak a reménységben!
II. századi szerző Térjünk meg Istenünkhöz, aki meghívott
Interjú a 10 bélpoklossal
Jelenits István: A két titoktudó asszony
Jelenits István: Játékrontók
Jelenits István: Mária adventje
Jeruzsálemi Szent Cirill püspök A hit két jelentése
Jeruzsálemi Szent Cirill püspök Itt az alkalmas idő,
Jeruzsálemi Szent Cirill püspök hitmagyarázataiból 1
Jeruzsálemi Szent Cirill püspök hitmagyarázataiból 2
Jeruzsálemi Szent Cirill püspök hitmagyarázataiból 3
Jeruzsálemi Szent Cirill püspök hitmagyarázataiból a hitvallás
Jeruzsálemi Szent Cirill püspök: Az Egyház Krisztus jegyese
Jeruzsálemi Szt Cirill püspök: Az Egyház Isten népének gyülekeze
János nápolyi püspök Szeresd az Urat, és járj ösvényein!
Kalazanci szent József - iskolakezdéshez
Karácsonyi szeretethimnusz
Keresztes Szent János A Krisztusban rejlő titok felismerése
Keresztes Szent János A Kármelhegy útja
Keresztes Szent János Eljegyeztelek téged magamnak mindörökre
Krisztus az elveszetteket akarta megmenteni

 

 

 

A rendszer az utolsó 100 eseményt jeleníti meg. A régebbi eseményekhez kérjük, lépjen be az Archívumba.


Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu