Főoldal
 Események
 Heti liturgikus rend
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Miserend
 Vendégkönyv
 Linktár

Érdekes gondolatok, elmélkedések

Archívum »

A Diognétoszhoz írt levélből - A Fiú által
A Diognétoszhoz írt levélből - Keresztények a világban
A Húsvét ünnepéről
A Jeruzsálemi hitmagyarázatokból -Szentlélek
A jeruzsálemi hitmagyarázatokból - Eucharisztia
A jeruzsálemi hitmagyarázatokból - keresztség
A kenyéradó Jézus
Alexandriai Szent Cirill püspök a Szentlélek eljöveteléről
Antiochiai Szent Anasztáz püspök szónoklataiból
Aquinói Szent Tamás az Oltáriszentségről
Aquinói Szent Tamás gondolataia a János evangélium kapcsán
Aranyszavú Szent Péter püspök beszédeiből
Aranyszájú Szent János püspök Mt 20,20-28-hoz mondott gondola
Aranyszájú Szent János püspök Szent Pál apostolról
Aranyszájú Szent János püspök a bűnbánat 5 útjáról
Aranyszájú Szent János püspök az imádságról
Aranyszájú Szent János püspök az ínséget szenvedőú testvér
Aranyszájú Szent János püspök katekéziseiből
Aranyszájú Szent János püspök nagypénteki katekézise
Aranyszájú Szent János püspök: A jó harcot megharcoltam
Aranyszájú Szent János püspök: Isten „gyöngesége”
Aranyszájú Szent János püspök: Ti vagytok a föld sója
Aranyszájú szent János püspök Mátyás apostollá választásáról
Aranyszájú szent János püspök szent András ünnepéhez
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus meghirdetése
B Batthyány-St László lelki útravalója a meggyógyult betegeknek
Balduin canterburyi püspök: „Az angyali üdvözlet”
Balás Béla kaposvári megyéspüspök levele a választásokról
Borromeo Szent Károly püspök Az adventi idő
Damaszkuszi Szent János áldozópap szent Annáról
Egy ókori szentbeszéd Nagyszombat szent napjára
Egy ókori szerző húsvéti szentbeszédéből 1
Egy ókori szerző húsvéti szentbeszédéből 2
FERENC PÁPA NAGYBÖJTI ÜZENETE 2018
Interjú a 10 bélpoklossal
Jelenits István: Játékrontók
Jelenits István: Mária adventje
Jeruzsálemi Szent Cirill püspök hitmagyarázataiból
Jeruzsálemi Szent Cirill püspök hitmagyarázataiból 2
Jeruzsálemi Szent Cirill püspök hitmagyarázataiból 3
Jeruzsálemi Szent Cirill püspök: Az Egyház Krisztus jegyese
Jeruzsálemi Szt Cirill: Az Egyház Isten népének gyülekezete
Kalazanci szent József - iskolakezdéshez
Liguori Szent Alfonz Mária püspök műveiből
MKPK a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről
Marburgi Konrád Szent Erzsébetről
Melito szárdeszi püspök húsvéti szentbeszédéből 1
Melito szárdeszi püspök húsvéti szentbeszédéből 2
Nagy Szent Gergely pápa Mária Magdolnáról
Nagy Szent Gergely pápa a főangyalokról
Nagy Szent Gergely pápa szent Tamás apostolról
Nagy Szent Gergely pápa szentbeszédéből - Ezekiel próféta
Nagy Szent Gergely pápa: Igehirdetőit kíséri az Úr
Nagy Szent Gergely pápának a jó pásztorról szóló szentbeszéde
Nagy Szent Leó pápa beszédeiből - ha igazságotok nem múlja
Nagy Szent Leó pápa beszédeiből - húsvét
Nagy Szent Leó pápa beszédeiből - mennybemenetel 1.
Nagy Szent Leó pápa beszédeiből - mennybemenetel 2
Nagy Szent Leó pápa beszédeiből - színeváltozás
Nagy Szent Leó pápa beszédeiből - vízkereszt
Nagy Szent Leó pápa karácsonyi beszédei - a béke születése
Nagy Szent Leó pápa karácsonyi beszédéből
Nagy Szent Leó pápa leveleiből (Gyümölcsoltó BA-ra)
Nagy Szent Leó pápa nagyböjti beszédeiből 1.
Nagy Szent Leó pápa nagyböjti beszédeiből 2.
Nagy Szent Leó pápa nagyböjti beszédeiből 3
Nagy Szent Leó pápa nagyböjti beszédeiből 4
Nagy Szent Leó pápa: Az Egyház Péter hitének szilárdságára épül
Nagy Szent Vazul püspök a Szentlélekről
Nagy Szent Vazul püspök: Istenünk visszahívja az elbukott embert
Nagy Szent Vazul püspök: a keresztségben újjászületünk
Nazianzi Szent Gergely püspök - húsvét részesei leszünk
Nazianzi Szent Gergely püspök Jézus megkeresztelkedéséről
Nyssai Szent Gergely püspök: A keresztény tökéletesség
Nyssai Szent Gergely: az ember szívében megtalálható Isten
Origenész a Teremtés könyvéről: Ábrahám áldozata
Origenész: Jerikó elfoglalása
Pilinszky János: A várakozás szentsége
Pilinszky János: Advent
Prohászka Ottokár püspök - Szűz Mária dicsérete
Prohászka Ottokár püspök Magyarok Nagyasszonyáról
Prohászka Ottokár püspök szent Lászlóról
Pázmány Péter bíboros: Tartsunk bűnbánatot!
Sienai Szent Bernardin áldozópap Szent József ünnepére
Sulpicius Severus leveleiből A szegény és alázatos Márton
Szalézi Szent Ferenc püspök: „A jámborság útja”
Szent Ambrus püspök szent Ágnesről
Szent Ambrus püspök „A halál értéke” című értekezésébő
Szent Ambrus püspök: Elfordulás a világtól
Szent Ambrus püspök: Isten örökösei, Krisztus társörökösei
Szent Ambrus püspök: Mária és Erzsébet találkozása
Szent Ambrus püspök: Nyisd meg ajkadat Isten igéjére!
Szent András krétai püspök a szent kereszt felmagasztalásáról
Szent András krétai püspök szónoklataiból
Szent Atanáz püspök az Ige megtestesüléséről
Szent Atanáz püspök húsvéti leveleiből
Szent Atanáz püspök leveleiből
Szent Atanáz püspök: Az Ige a mi emberi természetünket Máriától
Szent Bernát apát beszédeiből - A Szűz neve Mária
Szent Bernát apát beszédeiből - Eljön hozzánk Isten Igéje

 

 

 

A rendszer az utolsó 100 eseményt jeleníti meg. A régebbi eseményekhez kérjük, lépjen be az Archívumba.


Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu