Főoldal
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek

Érdekes gondolatok, elmélkedések

« Vissza

Aquinói Szent Tamás gondolataia a János evangélium kapcsán (2015.06.06.)

Aquinói Szent Tamás áldozópapnak a János evangéliumhoz fűzött magyarázatából

(Cap. 14, lect. 2)

Az igazi életre elvezető út

Az út: maga Krisztus. Ezért mondja: Én vagyok az út (Jn 14, 6). Csakugyan így van, mert általa van biztonságos utunk az Atyához (Ef 3, 12).
Ez az út azonban nem választható el magától az úticéltól. Ezért nemcsak azt mondja, hogy Ő az út, hanem ezt is hozzáteszi: az igazság és az élet. Ő tehát út is és úticélunk is. Utunk embersége szerint, úticélunk istensége szerint. Ezért tehát mint ember mondja: Én vagyok az út; és mint Isten hozzáteszi: az igazság és az élet. E kettős kifejezés szépen jelöli azt a célt, amely felé haladunk.
A végső cél ugyanis az ember két alapvető vágyának a beteljesülése. Egyik: hogy ismerje a teljes igazságot. Ez a vágy csak az emberre jellemző. A másik vágy közös minden élőlénnyel: hogy saját élete valamiképpen folytatódjék. Mármost Krisztus valóban az igazság felé vezető út: hiszen Ő maga az igazság. Mutasd meg nekem utadat, Uram, hogy igazságod szerint járjak (Zsolt 85, 11). Krisztus az élethez vezető út is, hiszen Ő maga az élet: Az élet útját mutatod nekem (Zsolt 15, 11).
Krisztus tehát életünk végső céljául az igazságot és életet jelölte meg, és mindkettő ő maga, mint előbb olvastuk. Először, hogy ő maga az élet – írva van –, mert benne volt az élet; azután pedig, hogy Ő az igazság: az élet volt az emberek világossága (Jn 1, 4). Világosság ugyanannyi, mint igazság.
Ha mármost azt kérdezed, merre haladj, kövesd Krisztust, az utat: Ez a helyes út, ezen járjatok! (Iz 30, 31). Szent Ágoston azt mondja: Haladj az ember által, és eljutsz az Istenhez. Még mindig sokkal jobb a helyes úton sántikálva járni, mint nagy léptekkel nem az úton menni. Mert aki az úton sántikál, ha lassan is halad, mégis a cél felé közeledik; aki viszont nem az úton jár, minél gyorsabban halad, annál inkább eltávolodik a céltól.
Ha pedig azt kérdezed, hova menj, ragaszkodj Krisztushoz, mert ő az igazság, aki felé haladunk: Számat az igazság mozgatja (Péld 8, 7). Ha pedig azt kérdezed, hol maradj ott állandóan, megint ragaszkodj Krisztushoz, mert Ő az élet, hiszen aki engem megtalál, az életet talál, és elnyeri az Úr tetszését. (Péld 8, 35).
Krisztussal maradj, akkor bizonyos lehetsz, hogy el nem tévedsz, mert Ő az út. Akik vele vannak, nem kóborolnak tévutakon, hanem a helyes úton haladnak. De nem is tévedhetnek el, mert Krisztus az igazság, és ő tanít meg minden igazságra: Arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról (Jn 18, 37). S ugyanúgy semmi le nem törheti őket, mert Krisztus az élet. Életet adó élet, amint ő maga mondja: Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségesebb legyen (Jn 10, 10).Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu