Főoldal
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek

Érdekes gondolatok, elmélkedések

« Vissza

Aranyszájú Szent János püspök a bűnbánat 5 útjáról (2015.08.25.)

Aranyszájú Szent János püspök szentbeszédeiből

(Hom. De diabolo tentatore 2, 6: PG 49, 263-264)

A bűnbocsánat öt útja

Kívánjátok-e, hogy elsoroljam a bűnbocsánat útjait? Több is van, különfélék, sőt egymástól eltérők, de mind az ég felé visz.
A bűnbocsánat első útja: a bűnök elítélése. Mert először is sorold el bűneidet, hogy megigazulj! (vö. Iz 43, 26) Ezért mondta a Próféta is: Így szóltam: „Megvallom az Úrnak gonoszságomat!” – és te megbocsátottad vétkemet (Zsolt 31, 5). Ítéld el hát te magad is bűneidet, ez már elég is az Úrnak ahhoz, hogy megbocsásson. Mert aki elítéli vétkeit, az jobban fog majd vigyázni, hogy ugyanazokba később bele ne essék. Bírjad hát szólásra benső vádlódat: lelkiismeretedet, nehogy majd csak ott az Úr bírói széke előtt legyen vádlód.
Tehát ez a bűnbocsánat egyik útja, és ez a legkiválóbb. De van egy másik, ennél nem kevésbé értékes út is, ez pedig az, hogy felejtsük el az ellenségeinktől elszenvedett sérelmeket, hogy uralkodjunk méltatlankodásunkon, hogy megbocsássuk szolgatársaink ellenünk elkövetett bűneit: ennek fejében kapunk majd mi is bocsánatot az Úr ellen elkövetett bűneinkre. Íme, ez a második módja annak, hogy miként tisztulunk meg vétkeinktől. Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek – mondja Jézus –, mennyei Atyátok is megbocsát nektek (Mt 6, 14).
Meg akarod ismerni a bűnbocsánat harmadik útját is? Ez a lángoló lélekkel végzett, nagyon odaadó, a lélek mélyéből felfakadó imádság.
És ha a negyediket is meg akarod tudni, megmondom: ez az alamizsnálkodás. Mert nagy és szavakkal szinte ki sem fejezhető ereje van ennek is.
Ha pedig valaki vallásos lelkületű és alázatos, ez is kitépi lelkéből a bűnöket éppúgy, mint az előbb említettek. Ezt igazolja a vámos esete is, aki jócselekedeteket nem tudott ugyan felsorolni, de helyettük bemutatta alázatos lelkületét, és lerakta vétkeinek súlyos terhét.
Íme, bemutattuk a bűnbocsánat öt útját. Első a vétkeink elítélése, a második az, hogy megbocsátjuk embertársaink ellenünk elkövetett bűneit, a harmadik út az imádság, a negyedik az alamizsnálkodás, az ötödik az alázatosságban van.
Ne tétlenkedj tehát, hanem mindennap lépj rá mindegyikre, hiszen könnyen járható utak ezek. Nem hozhatod fel mentségül szegénységedet, mert légy bár a koldusnál is koldusabb, attól a haragodat még meg tudod fékezni, az alázatosságot még tudod gyakorolni, még tudsz odaadóan imádkozni, bűneidet elítélheted; egyikben sem lesz akadály a szegénységed. De miért említem ezt? Azért mert a szegénység a bűnbocsánatnak még azon az útján sem akadályoz meg e parancs teljesítésében, amelyen anyagi javakat kell feláldoznod. Az alamizsnára gondolok. Ezt igazolja annak az özvegynek a cselekedete, aki két garast tett a perselybe.
Ha pedig már megtanultuk lelki sebeink gyógyításának módjait, alkalmazzuk is szüntelenül ezeket az orvosságokat, hogy visszaszerezve lelki tisztaságunkat, bizalommal járulhassunk az Úr szent asztalához, és majd nagy dicsőségben menjünk Krisztus, a dicsőség Királya elé és elnyerjük majd az örökké tartó javakat a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelméből, irgalmából és emberszeretetéből.Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu