Főoldal
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek

Érdekes gondolatok, elmélkedések

« Vissza

Balduin canterburyi püspök: „Az angyali üdvözlet” (2016.08.17.)

Balduin canterburyi püspöknek
„Az angyali üdvözlet” című értekezéséből

(Tract. 7: PL 204, 477-478)

Hajtás sarjad Izáj gyökeréből

Az angyali üdvözletben, amellyel a Boldogságos Szüzet naponta hódolva köszöntjük, szokás szerint elmondjuk: és áldott a te méhednek gyümölcse! (Lk 1, 42) Miután Szűz Mária köszöntötte rokonát, Erzsébet elmondta ezt a záradékot, amikor mintegy megismételte az angyali üdvözlés végét: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! Ez az a gyümölcs, akiről Izajás mondja: Azon a napon az Úr sarjadéka ékes lesz és dicsőséges és a föld gyümölcse fenséges (vö. Iz 4, 2). Ki ez a gyümölcs, ha nem Izrael szentje, aki Ábrahám ivadéka is, meg az Úr sarja és Izáj gyökeréből sarjadt hajtás, az élet gyümölcse, amelyből mi is részesedünk?

Egészen áldott ez a gyümölcs a magban, áldott a sarjadékban, áldott a virágban és áldott a termésében, áldott végül a hálaadásban és a tanúságtételben. Krisztus test szerint Ábrahám ivadéka lett Dávid törzséből.

Valamennyi ember közül egyedül ő az egészen jó, aki minden korlátozás nélkül megkapta a Lelket, hogy egyedül ő tudjon beteljesíteni minden igazságosságot. Az ő igazságossága elegendő az összes nemzetnek, ahogyan írva van: Amint a föld megtermi növényeit, és amint a kert kisarjasztja a véleményeket, úgy sarjasztja ki az Úr az igazságosságot és a magasztalást, minden nép színe előtt (Iz 61, 11). Ez az igazságosságnak az a sarjadéka, akit az áldás következtében a dicsőség virága ékesít. De milyen nagy dicsőségnek a virága? Amilyen nagyot csak el lehet képzelni, sőt amekkorát már egyáltalán el sem lehet képzelni. Hajtás sarjad ugyanis Izáj gyökeréből. Meddig fog nőni ez a hajtás? Egészen a végtelenig, mivel Jézus Krisztus az Atyaisten dicsőségében van (Fil 2, 11). Nagysága fölemelkedett az egek fölé, hogy ott legyen az Úr sarjadéka, és a föld fenséges gyümölcse a megdicsőülésben és dicsőségben.

De milyen gyümölcs származik nekünk ebből a gyümölcsből? Mi más, ha nem az áldás gyümölcse az áldott gyümölcsből? Mert ebből a veteményből, sarjadékból, virágból az áldás gyümölcse származik, és ebből mi is részesedünk; először mint véleményben a bűnbocsánat kegyelme által, azután mint sarjadékban az igazságosság növekedése által, végül pedig a virágban is a dicsőség reménye vagy elérése révén. Isten áldotta meg ugyanis ezt a gyümölcsöt, és Istenben áldott azért, hogy benne dicsőüljön meg az Isten; a mi számunkra is áldott, hogy – miután minket is megáldott – mi is megdicsőüljünk benne, mivel az Ábrahámnak adott ígéret szerint az Isten neki adta minden nép áldását.Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu