Főoldal
 Események
 Heti liturgikus rend
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Miserend
 Vendégkönyv
 Linktár

Érdekes gondolatok, elmélkedések

« Vissza

Origenész: Jerikó elfoglalása (2018.06.14.)

Origenész áldozópapnak Józsue könyvéről mondott szentbeszédeiből

(Hom. 6, 4: PG 12, 855-856)

Jerikó elfoglalása

Körülzárják Jerikót, mert el kell foglalni. Hogyan foglalják el Jerikót? Kardot sem vonnak ki ellene, faltörő kosokat sem irányítanak neki, dárda sem villog; csupán a papi harsonának hangja zúg: és erre Jerikó falai leomlanak.

A Szentírásban gyakran úgy tűnik, hogy Jerikó a világot jelképezi. Hiszen az az evangéliumban szereplő ember is, aki Jeruzsálemből Jerikóba ment le, és rablók kezébe került, kétség nélkül annak az Ádámnak jelképe, aki a Paradicsomból e világ számkivetésébe került. De a jerikói vakok is, akikhez Jézus azért jött, hogy látókká tegye őket, azokat az embereket jelképezik, akik e világon a tudatlanság vakságában szenvedtek, ezekhez is eljött az Isten Fia. Tehát Jerikó, vagyis ez a világ el fog pusztulni. A szent könyvek már régóta hirdetik ugyanis a világ végét.

Hogyan következik be majd a világ vége? Milyen eszközökkel? A harsona hangjára, olvassuk (vö. 1 Kor 15, 52). Milyen harsonák hangjára? Pál felfedi előtted e titok értelmét. Halld csak, mit mond: Megszólal a harsona, amire a Krisztusban elhunytak romolhatatlanságra támadnak fel, és a parancsszóra, a főangyal szólítására, Isten harsonájának zengésére az Úr maga száll le a mennyből (vö. 1 Tessz 4, 15). Akkor Jézus Urunk harsonával győzi le Jerikót, és romba dönti, csak a bűnös asszony és háza népe menekül meg belőle. Alászáll, úgymond, Jézus Urunk, éspedig a harsonák szavára száll alá.

S csupán ezt az egyetlen asszonyt menti meg, aki befogadta hírnökeit, aki hűséggel és engedelmességgel befogadva háza emeletére vitte apostolait, ezért ő is ezt az asszonyt háza népével együtt befogadja, és beveszi a választott nép közé. De ne ismételgessük, ne hánytorgassuk már régi bűnét. Valamikor bűnös asszony volt, de most már egyetlen szűzi Férfinak, Krisztusnak a szűzi jegyese lett. Halld csak, miként szól róla az Apostol: Elhatározta azt, hogy eljegyez titeket egy férfival, hogy tiszta szűzként vezessen Krisztushoz (vö. 2 Kor 11, 2). Az Egyházból való az is, aki így beszélt: Egykor mi magunk is oktalanok, hitetlenek és tévelygők voltunk; mindenféle vágynak és gyönyörnek éltünk (Tit 3, 3).

Bővebben akarsz még hallani arról, mennyire nem bűnös már ez a korábban bűnös nő? Halld akkor Pál további szavait: Bizony, ilyenek voltatok, de megtisztultatok, szentek lettetek Urunk, Jézus Krisztus nevében, Istenünk Lelke által (1 Kor 6, 11). Hogy pedig megmenekülhessen ez az asszony, és Jerikóval együtt el ne pusztuljon, a hírnököktől megkapta a megmenekülés hathatós jelét: a vörös zsinórt. Krisztus vére által üdvözül ugyanis az egész egyetemes Egyház ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztusban, akinek dicsőség és hatalom legyen örökkön-örökké. Ámen.Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu