Főoldal
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek

Érdekes gondolatok, elmélkedések

« Vissza

Keresztes Szent János A Kármelhegy útja (2018.12.10.)

Keresztes Szent János áldozópapnak „A Kármelhegy útja” című munkájából

(Lib. 2, cap. 22)

Krisztus által az Isten szólt hozzánk

Az Ószövetségben főképp azért volt szabad Istenhez kéréseket intézni, és azért volt illő, hogy a papok és a próféták látomásokban részesüljenek, mert akkor még nem volt a hit ennyire megalapozva, hiszen nem volt még meg az evangéliumi törvény. Ezért szükség volt arra, hogy egyes dolgokat megkérdezzenek Istentől, és Isten feleletet is adjon nekik; hol szavakban, hol látomásokban, hol kinyilatkoztatásokban, máskor meg képekben, hasonlatokban és más efféle módon. Az ő összes válasza, szava és kinyilatkoztatása mind a mi szent hitünknek titkává lett, vagy pedig hitünket közelről érinti, vagy arra vonatkozik.

Most azonban, midőn hitünk az Úr Krisztusban már meg van alapozva, és az evangéliumi törvény a kegyelem jelen időszakában már ki van hirdetve, nincs többé semmi ok arra, hogy mi is kérdésekkel forduljunk Istenhez, és hogy ő azokra feleljen, mint annak idején. Hiszen nekünk adta Fiát, az ő egyszülött Igéjét: akiben egyszerre mindent megmondott és kinyilatkoztatott nekünk, mert ő az egyetlen örök Ige, és utána már nincs többé mondanivalója.

Ez az értelme annak a szentírási helynek, ahol Szent Pál inti a zsidókat, hogy hagyjanak fel a mózesi törvények szokásaival, és többé ne annak szabályai szerint akarjanak érintkezni Istennel, hanem kizárólag Jézus Krisztusra függesszék szemüket: Azelőtt Isten a próféták útján több alkalommal és többféle módon szólt őseinkhez. Ebben a végső korszakban a Fia által beszélt hozzánk (Zsid 1, 1-2). Ezzel azt akarja megértetni az Apostol, hogy Isten oly sok nagyszerű dolgot jelentett ki Igéje által, hogy már nincs mit kívánnunk. Amit azelőtt részletenként nyilatkoztatott ki a próféták által, azt most mind egyszerre mondta meg általa, hiszen egészen nekünk adta egyszülött Fiát.

Aki tehát mostanában fordulna Istenhez kérdéssel, vagy kérne tőle valami látomást vagy kinyilatkoztatást, az megsértené Istent, mert nem függesztené a szemét kizárólag Krisztusra, hanem valami mást keresne, vagy valami újdonságra volna kíváncsi.

Isten joggal azt felelhetné az ilyennek: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok! (Mt 17, 5) Már kijelentettem mindent az én Igémben. Egyedül csak őreá tekints! Őbenne már kinyilatkoztattam és megmondtam neked mindent. Sőt őbenne sokkal többet is fogsz találni, mint amit tőlem kívánhatnál és kérhetnél.

Már a Tábor-hegyen leszálltam reá Szentlelkemmel együtt, és azt mondtam: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok! (Mt 17, 5) Nincs miért új tanítást sürgetned, vagy új kérdésekre feleletet várnod. Ha azelőtt szóltam is hozzátok, ezt azért tettem, hogy megígérjem Krisztus eljövetelét. A kérdések is, amelyeket hozzám intéztek, a Krisztusra irányuló vágyat és reményt fejezték ki. Hiszen őbenne kell ezután az embereknek minden jót megtalálniuk, amint ezt most az evangélisták és az apostolok tanítása kifejezi.Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu