Főoldal
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek

Érdekes gondolatok, elmélkedések

« Vissza

Afrahát püspök ünnepi beszédeiből (2019.03.13.)

Afrahát püspök ünnepi beszédeiből

(Dem. 11, De circumcisione, 11-12: PS 1, 498-503)

A szív körülmetélése

A törvény és a szövetségkötés minden tekintetben alá volt vetve a változásnak. Ádámmal való első szövetségét maga Isten változtatta meg. Noéval már egy másikat kötött, ugyanígy újabbat Ábrahámmal is, amit aztán megváltoztatott, hogy Mózessel is egy újabbat kössön. Amikor pedig a mózesi szövetséget sem tartották meg, Isten a végső nemzedékkel ismét egy másik szövetségre lépett, amelyet ezután már nem változtat meg. Ádám részére az volt a törvény, hogy ne egyék az élet fájáról; Noénak szivárványt feszített ki az égbolton; Ábrahámnak, akit a hite miatt már kiválasztott, később a körülmetélést, mint ivadékainak a jelét és ismertetőjét adta. Mózes a húsvéti bárányt kapta a népért való engesztelésre.

Mindezek a szövetségek különböznek egymástól. A körülmetélés pedig, amit e szövetségek szerzője külön is megerősít, abban áll, amint Jeremiás is mondta: Szíveteket metéljétek körül! (Jer 4, 4) Ha erős az a szövetség, amelyet Ábrahámnak adott az Isten, akkor kell, hogy erős és tartós is legyen, és ne lehessen azt megváltoztatni sem azoknak, akik nincsenek alávetve ennek a törvénynek, sem pedig azoknak, akik kezdettől fogva alattvalói e törvénynek.

Mózesnek ugyanis az Isten sok előírással és paranccsal teli törvényt adott, és amikor azt nem tartották meg, akkor ezt a törvényt és ezeket a parancsokat Isten hatályon kívül helyezte, és megígérte, hogy új szövetséget fog adni, amelyik másmilyen lesz, mint az előző volt, noha mindkettőnek ő a szerzője. Ez pedig az a szövetség, amelyet megígért: Mindenki ismerni fog engem a legkisebbtől a legnagyobbig. Ebben a szövetségben nem lesz már többé testi körülmetélés, és a népnek sem lesz ilyen ismertetőjele.

Egyébként tudjuk, szeretteim, hogy Isten a különböző nemzedékek számára különböző törvényeket adott, amelyek addig voltak érvényben, amíg neki tetszésére voltak, azután pedig elévültek, aminthogy az Apostol is mondja: Sokféle hasonlatban állította fel az Isten hajdan az ő országát a különféle időkben (vö. Zsid 1, 1).

Továbbá igazmondó a mi Istenünk, és leghiteltérdemlőbbek az ő parancsai, és minden szövetsége szilárd, és valóban bizonyított volt a maga idejében. Akik pedig a szívüket metélték körül, azok élnek, és újra körülmetélkednek az igazi Jordánban, amely a bűnbocsánat keresztsége.

Józsue, Nun fia, amikor népével átkelt a Jordán folyón, másodszor is körülmetéltette népét éles kőkéssel; Jézus, a mi Megváltónk egy második körülmetéléssel, a szív körülmetélésével szentelte meg a nemzeteket, akik benne hittek, és a keresztség vizével megtisztultak és körülmetélkedtek: karddal, ami az Isten igéje, ami áthatóbb minden kétélű kardnál (vö. Zsid 4, 12).

Józsue, Nun fia bevezette népét az ígéret földjére; Jézus, a mi Üdvözítőnk az élet földjét ígérte mindazoknak, akik az igazi Jordánon, a bűnöket eltörlő keresztségen áthaladnak, hisznek, és körülmetélik a szívüket.

Boldogok tehát a szívüket körülmetélők és akik másodszor is körülmetélkedtek, azaz újjászülettek a vízből; ezek megkapják az örökséget Ábrahámmal, aki hűséges vezére és atyja minden népnek, hiszen az ő hite a megigazulására szolgált.Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu