Főoldal
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek

Érdekes gondolatok, elmélkedések

« Vissza

Boldog Elréd apátnak „A szeretet tükre” című művéb! (2019.03.15.)

Boldog Elréd apátnak „A szeretet tükre” című művéből

(Lib. 3, 5: PL 195, 582)

A Krisztus példája szerinti felebaráti szeretet

Semmi sem lelkesít bennünket annyira az ellenség szeretetére – pedig ez a felebaráti szeretet tökéletessége –, mint ha hálásan megfontoljuk Jézusnak azt a csodálatos türelmét, amellyel ő, az emberek fiai között a legszebb (Zsolt 44, 3), odatartotta arcát a bűnösöknek, hogy leköpdössék; amikor hagyta, hogy kendővel bekössék azokat a szemeket, amelyeknek pillantása a mindenséget kormányozza; amikor oldalát odaengedte az ostorozásnak; amikor tűrte, hogy fejét – amelyet rettegnek a fejedelemségek és hatalmasságok – tövisekkel szúrják; amikor elviselte a gúnyolódásokat és gyalázkodásokat; és végül amikor türelmesen elszenvedte a keresztet, a szögeket, a lándzsadöfést, az epét, az ecetet, és közben állandóan csendes, szelíd és nyugodt maradt.

Végül is, mint a juh, amelyet leölésre visznek, és mint nyírója előtt a bárány, elnémult, és nem nyitotta panaszra száját (vö. Iz 53, 7).

Atyám, bocsáss meg nekik! (Lk 23, 34) Ki ne ölelné teljes szeretettel magához ellenségeit, amikor hallja e csodálatos szavakat, amelyek tele vannak édességgel, tele vannak szeretettel, tele rendíthetetlen nyugalommal? Atyám, bocsáss meg nekik! Ki tudna még hozzáadni ehhez az imához valami szelídet, valami szeretetet?

Ő mégis adott hozzá valamit. Nem tartotta elégnek, hogy imádkozik értük, mentséget is keresett számukra: Atyám – mondta –, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek. Nagy bűnösök ugyan, de ők csekélységnek tartják mindezt; ezért mondja: Atyám, bocsáss meg nekik! Keresztre szegezik, de nem is tudják, hogy kit feszítettek meg, mert ha tudták volna, sohasem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát (vö. 1 Kor 2, 8), ezért mondja: Atyám, bocsáss meg nekik! Őt a törvény megszegőjének mondják, aki Istennek tartja magát; a nép félrevezetőjének gondolják. Elrejtettem előlük arcomat, nem ismerték fel fölségemet, éppen ezért: Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.

Ahhoz, hogy az ember szeretni tudja magát, nem szabad megrontania magát testi gyönyörökkel. Hogy pedig le ne győzze a testi vágy: irányítsa minden vágyát az Úr testének édessége felé. És hasonlóképpen: hogy tökéletesebben és megnyerőbben szerezhesse meg magának a felebaráti szeretetet, ölelje át ellenségeit is az igazi szeretet karjával.

De, hogy a méltánytalanságok idején ez az isteni tűz ne lohadjon le benne, sose tévessze szem elől szeretett Urának és Üdvözítőjének szelíd türelmét.Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu