Főoldal
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek

Érdekes gondolatok, elmélkedések

« Vissza

Alexandriai Didymus A Szentlélek megújít bennünket (2019.05.27.)

Alexandriai Didymusnak „A Szentháromság” című értekezéséből

(Lib. 2, 12: PG 39, 667-674)

A Szentlélek megújít bennünket a keresztségben

A Szentlélek mint Isten, az Atyával és Fiúval együtt megújít bennünket a keresztségben; elbukott állapotunkból visszahelyez bennünket eredeti szépségünk állapotába, és betölt kegyelmével olyannyira, hogy a nemkívánatos dologra már ne is legyünk kaphatók; és megszabadít a bűntől és a haláltól. A földi emberből – tudniillik a porból és hamuból – lelki emberré, az isteni dicsőség részeseivé, Istenünk és Atyánk gyermekeivé és örököseivé, Fia képmásához hasonlókká, és az ő társörököseivé tesz minket. Az ő testvéreivé leszünk, és vele együtt fogunk majd megdicsőülni, s vele együtt fogunk majd uralkodni. A föld helyett újra az eget fogja nekünk ajándékozni, s bőkezűen nekünk adja a paradicsom javait, és az angyaloknál is tiszteletre méltóbbá tesz bennünket, és a keresztelőkút isteni vízárjával kioltja a pokol olthatatlan lángját.

Az embernek ugyanis két születése van: az egyik az emberi testből, a másik Isten Szentlelkéből. Mindkettőről bőven tárgyalnak a hittudósok. Én elfogadom mind a kettőről szóló tanítást.

Szent János írja: Akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, azoknak, akik hisznek benne, akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából, s nem is a férfi akaratából, hanem Istenből születtek (Jn 1, 13).

Azok – úgymond –, akik Krisztusban hittek, hatalmat kaptak, hogy Isten gyermekei, vagyis a Szentlélek gyermekei legyenek, hogy Istennel rokonságban legyenek. Maga Krisztus mutatta meg világosan, hogy ez az új életet adó Isten a Szentlélek, hiszen így mondja: Bizony, bizony, mondom neked: aki nem vízből és Szentlélekből születik, az nem megy be az Isten országába (Jn 3, 5).

Szemmel láthatóan ugyan a keresztelőkút szüli újjá látható testünket a papok szolgálatával. Lelkileg azonban a testet is és a lelket is az angyalok szolgálatával maga meg az összes szellemi lény számára is láthatatlan Isten Lelke kereszteli meg, és szüli új teremtménnyé.

Ugyanis e szavakat: vízzel és Szentlélekkel, maga Keresztelő Szent János is történetileg és értelemszerűen is Krisztusra érti: Ő Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni (Mt 3, 11). Mivel pedig az emberi test agyagból való, rászorul arra, hogy előbb megtisztuljon a vízben, azután pedig arra, hogy a Lélek tüze megerősítse és tökéletesítse (Isten ugyanis emésztő tűz), így rászorul az ember a Szentlélekre, hogy ő tökéletesítse és megújítsa; a Lélek tüze ugyanis tud öntözni is, a Lélek vize pedig tud újra feléleszteni is.Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu