Főoldal
 Események
 Heti liturgikus rend
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek
 Miserend
 Vendégkönyv
 Linktár

Érdekes gondolatok, elmélkedések

« Vissza

Nagy Szent Leó pápa Nagy a békéjük, akik törvényedet szeretik (2019.09.09.)

Nagy Szent Leó pápának „A boldogságok” című beszédéből

(Sermo 95, 8-9: PL 54, 465-466)

Nagy a békéjük azoknak, akik törvényedet szeretik

Méltán kapja a boldogító istenlátás ígéretét a tiszta szívű ember. Az igazi világosság ragyogását ugyanis a tisztátalan szem nem is láthatja meg; és ami élvezet a tiszta léleknek, az gyötrelme a bűntől szennyezettnek. El kell tehát fordulnunk e földi dolgok meddő káprázatától, és a lélek szeméből ki kell törölni a bűn minden szennyét, hogy lelkünk az Isten dicső látásában tiszta tekintettel gyönyörködjék.

Jól tudjuk, hogy ennek kiérdemléséhez még hozzátartozik ez a következő is: Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket (Mt 5, 9). Szeretteim! Akármilyen egyetértésben és bármilyen összhangban nincs meg ez a boldogság, egyedül csak abban van meg, amit az Apostol tanít: Éljetek békében az Istennel! (Róm 5, 1) Erről beszél a Zsoltáros is: Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, és botránykő ott nincsen (Zsolt 118, 165).

Ezt a békét a legbensőbb baráti viszonyban, illetve a legteljesebb összhangban levő lelkek sem mondhatják magukénak, ha az nem egyezik meg mindenben Isten akaratával. Ehhez a tökéletes békéhez semmi köze sincs a gonosz szándékú egyességnek, sem a bűnös szövetkezésnek és vétkes összefogásnak. Evilág szeretete nem fér össze Isten szeretetével; és nem jut be Isten gyermekeinek a közösségébe az, aki nem szakad el ettől az érzéki nemzedéktől. Akik viszont lélekben mindig kitartanak Isten mellett, akik arra törekednek, hogy a béke kötelékével fenntartsák a lelki egységet (vö. Ef 4, 3), azok soha meg nem sértik az örök törvényt, és hűséges szívvel így imádkoznak: Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is (Mt 6, 10).

Ezek, igen, ezek békességben élnek, ezek a jóban együttéreznek és szentül egyetértenek, ezeket örökké e névvel kell szólítani: Isten gyermekei, Krisztusnak pedig társörökösei (Róm 8, 17). Az Isten és az embertárs iránti szeretet jutalma ugyanis az, hogy többé már nem szenvednek békétlenséget és elbukás nem éri őket. Ha majd minden megpróbáltatás és küzdelem véget ér, akkor megnyugodnak majd Isten végtelen békéjében a mi Urunk által, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen.Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu