Főoldal
 Események
 Heti liturgikus rend
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek
 Miserend
 Vendégkönyv
 Linktár

Érdekes gondolatok, elmélkedések

« Vissza

Jeruzsálemi Szent Cirill püspök A hit két jelentése (2019.11.06.)

Jeruzsálemi Szent Cirill püspök hitmagyarázataiból

(Cat. 5, De fide et symbolo, 10-11: PG 33, 518-519)

A hit minden emberi erőnél hatalmasabb

A hitre egyetlen szavunk van, de a jelentése kétféle. A hit első fajtája a hitigazságokkal kapcsolatos: azaz a lélek igenlően elfogad és magáévá tesz valamit, és ez a léleknek üdvösségére szolgál az Úr szavai szerint: Aki hallja szavamat, és hisz annak, aki küldött, az örökké él; nem esik ítélet alá (Jn 5, 24). Ezek is az Úr szavai: Aki hisz a Fiúban, az nem esik ítélet alá, hanem már át is ment a halálból az életre (vö. Jn 5, 24).

Milyen nagy az Isten szeretete az emberek iránt! Sok igaz ember hosszú éveken át él Istennek tetsző életet. Amit ezek sok éven át tartó iparkodással Isten kedvére cselekedve elértek, azt neked most megadja Jézus egy rövidke idő leforgása alatt. Ha ugyanis hiszed, hogy Jézus Krisztus az Úr, és hogy Isten feltámasztotta őt a halálból: üdvözülsz, és bekerülsz a paradicsomba; Jézus visz be oda, aki a gonosztevőt is bevitte. Ne kételkedj, hogy erre hatalma van! Aki ugyanis a Golgota szent hegyén üdvözítette azt a gonosztevőt, aki csak egyetlen óráig élt a hitben, az téged is üdvözíteni fog, ha hiszel benne.

A hit másik fajtája az, amit Krisztustól kegyelmi támogatásként kapunk ajándékba. Az egyik ugyanis a bölcsesség adományát kapja a Lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől, a harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben, vagy pedig a gyógyítás adományát (1 Kor 12, 8).

Ez a Szentlélek által kegyelmi ajándékként nyert hit tehát nemcsak abban áll, hogy hitigazsággal kapcsolatos, hanem abban is, hogy emberfeletti erőt is ad. Akiben megvan ez a hit, és azt mondja ennek a hegynek: Menj innét oda; akkor az odamegy (Mt 17, 20). Amikor valaki a hite sugallatára ezt kimondja, és valóban hiszi is, hogy ez megtörténik, és nem kételkedik szívében, akkor megkapja ezt az ajándékot.

Erről a hitről mondja a Szentírás: Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag (Mt 17, 20). Mert amiként a mustármag méretére nézve bizony kicsi, de roppant erő van benne, és kicsiny az a hely is, ahová elültetik, mégis nagy ágakat növeszt, és amikor megnő, védelmet tud nyújtani a madaraknak, hasonlóképpen a hit is pillanatok alatt nagy dolgokat visz végbe a lélekben. A hit Istenről elmélkedik, és a lélek a hit világosságában az Istent szemléli, amennyire csak lehetséges. Bejárja ez a hit a nagy mindenséget, és még a világ vége előtt tanúja már az ítéletnek és a megígért bérek kifizetésének.

Legyen meg tehát benned az a hit, amellyel te szabadon elfogadod azt, ami Istenre vonatkozik, hogy azután őtőle viszont megkapjad azt a hitet is, amely minden emberi erőnél hatalmasabb.Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu