Főoldal
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek

Érdekes gondolatok, elmélkedések

« Vissza

Antiochiai Szent Ignác Krisztus lakik bennetek (2020.07.21.)

Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanúnak a magnésziaiakhoz írt leveléből

(Nn. 10, 1-15: Funk 1, 199-203)

Krisztus lakik bennetek

Meg ne történjék, hogy Krisztus jóságával szemben érzéketlenek legyünk! Mert ha cselekedeteink szerint bánik velünk, máris elvesztünk! Ha tanítványai lettünk, éljünk is krisztusi módon. Aki ezenfelül más nevet vesz fel, nem tartozik Istenhez. Vessétek el tehát a régi megromlott kovászt, és változzatok át az új kovásszá, amely Jézus Krisztus, ő legyen életetek sója, nehogy egy is megromoljon közületek, mert a romlottságtok miatt lesztek megítélve. Esztelenség volna Krisztust hirdetni, és zsidó módon élni. Nem a krisztusi vallás vezetett a zsidó valláshoz, hanem megfordítva, a zsidóság vezetett el a kereszténységhez, amelyben mindazok egyesülnek, akik Istenben hisznek.

Ezeket nem azért írom, szeretteim, mintha rólatok azt gondolnám, hogy ilyen nézeten vagytok; ellenkezőleg, alázattal óvni akarlak benneteket, hogy ne ejtsen rabul a hiú tévtan, hanem legyen egészen szilárd meggyőződéstek Jézus születéséről, szenvedéséről és feltámadásáról, amely Poncius Pilátus helytartósága alatt történt. Mindez valóban, kétségtelenül megtörtént Jézus Krisztussal, a mi reménységünkkel, akitől bárcsak senki közületek el ne szakadna.

Szívesen lennék örömötökre mindenben, ha ugyan megérdemlem. Bár bilincsben vagyok, ne hasonlítsatok akármelyitekhez magatok közül, akik szabadok vagytok. Tudom, hogy nem vagytok felfuvalkodottak, Jézus lakozik ugyanis bennetek. És tudom, ha dicsérlek benneteket, még jobban elszégyenlitek magatokat, hiszen írva van: Az igaz önmaga vádlója (vö. Péld 18, 17).

Legyetek hát rajta, hogy megszilárduljatok az Úr és az apostolok tanításában, hogy bármit tesztek, az kedvezően alakuljon (vö. 3 Jn 2): testben és lélekben, hitben és szeretetben, a Fiúban, az Atyában és a Szentlélekben – aki a kezdet és a vég –, a ti kiváló püspökötökkel, a lelkileg egybeforrt presbiterek testületével és az Istennek kedves diakónusokkal együtt. Legyetek engedelmesek a püspöknek és egymásnak, mint ahogy a megtestesült Jézus Krisztus engedelmes volt az Atyának, az apostolok Krisztusnak, az Atyának és a Szentléleknek, hogy egységtek test és lélek szerint teljes legyen.

Tudom, hogy Isten tölt el benneteket, ezért röviden buzdítottalak titeket. Gondoljatok rám imádságtokban, hogy elnyerjem Istent; gondoljatok a szíriai egyházra, (amelynek nevére nem vagyok méltó; szükségem van ugyanis a ti Istenben egyesült imádságtokra és szeretetetekre), hogy a szíriai egyház imádságtok által felüdüljön.

Köszöntenek titeket az efezusiak Szmirnából; innét írok nektek, itt vannak ők Isten dicsőségére, mint ti is. Polikárp szmirnai püspökkel együtt mindenben vigasztalásomra vannak. Köszöntenek titeket a többi egyházak is, akik Jézus Krisztust tisztelik. Isten veletek, legyetek egységben Istennel a tőle elválaszthatatlan Lélek által, aki maga Jézus Krisztus.Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu