Főoldal
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek

Érdekes gondolatok, elmélkedések

« Vissza

A Barnabásnak tulajdonított levélből Krisztus új törvénye (2020.08.03.)

A Barnabásnak tulajdonított levélből

(Cap. 2, 6-10; 3, 1. 3; 4, 10-14; Funk 1, 7-9. 13)

A mi Urunk, Jézus Krisztus új törvénye

Az áldozatot, égőáldozatokat, adományokat Isten eltörölte, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztusnak a kényszer igáját nem ismerő új törvényében ne legyen ember adta áldozat. Ezért mondja: Talán én parancsoltam atyáitoknak, amikor kihoztam őket Egyiptomból, hogy égő és véres áldozatot mutassanak be? Én azt parancsoltam nekik: Senki se gondoljon szívében rosszat embertársa ellen, és a hamis esküt ne szeressétek! (Vö. Jer 7, 22)

Ha nem vagyunk értetlenek, meg kell hát értenünk jóságos Atyánk szándékát. Megmondta nekünk, hogyan közelítsünk hozzá, nehogy tévutakon keressük őt, hasonlóan hozzájuk. Ezt üzeni nekünk: Az Úrnak szánt áldozat a megtört szív, az őt dicsőítő szív kedves az Istennek, aki azt megteremtette (vö. Zsolt 50, 18).

Figyelmesen kutatnunk kell tehát, testvérek, hogy mi válhat üdvösségünkre, nehogy a Gonosz belénk férkőzzék és elszakítson az élettől minket.

Ezért mondja az Úr, a következőket is nekik: Minek böjtöltök nekem, mondja az Úr, hogy kiabáló hangotokat hallani lehessen? Én nem ilyen böjtöt választottam, mondja az Úr, nem a lelkét megalázó embert… Nekünk pedig ezt mondja: Íme, ilyen a böjt, melyet én választottam, mondja az Úr; oldd meg minden igazságtalanság kötelékét és a sérelmes szerződések kötelezettségét, bocsásd szabadon az elnyomottakat, törj össze minden igát, semmisíts meg minden igazságtalan írást, oszd meg kenyeredet az éhezővel, a szűkölködőnek és bujdosónak adj helyet házadban (vö. Iz 58, 4-7).

Kerüljünk tehát minden hiábavalóságot, egész szívvel gyűlöljük a gonosz élet tetteit. Ne merüljetek úgy magatokba, és ne éljetek csak magatok számára, mintha már elértétek volna az üdvösséget, hanem egybegyűlve kutassátok azt, ami mindenkinek hasznos, így mondja a Szentírás: Jaj nektek, akik magatok előtt vagytok okosak, és saját színetek előtt vagytok bölcsek! (Vö. Iz 5, 21) Legyünk lelki emberek, legyünk tökéletes templomai az Úrnak. Amennyire tőlünk telik, elmélkedjünk az Úr félelméről, és iparkodjunk megtartani törvényeit, hogy megigazulásunkon örvendhessünk. Az Úr személyválogatás nélkül ítéli meg (vö. 1 Pét 1, 17) a világot. Mindenki cselekedetei szerint nyer ítéletet. Ha jó volt, igaz volta előtte fog járni; ha rossz volt, gonoszságainak fizetsége vár rá; nehogy hivatásunkban ellankadva vétkeinkben haljunk meg, és a gonoszság fejedelme a fölöttünk nyert hatalommal kihajítson minket Isten országából.

Értsétek meg, testvéreim, a következőket is: mindazok a jelek és csodák után is, amelyek Izraelben történtek, az Úr elhagyta őket; vigyázzatok tehát, nehogy velünk is megtörténjék, ami meg van írva: Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak (Mt 22, 14).Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu