Főoldal
 Események
 Heti liturgikus rend
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Miserend
 Vendégkönyv
 Linktár

Érdekes gondolatok, elmélkedések - Archívum

« Vissza

Szent Bernát apát beszédeiből - Eljön hozzánk Isten Igéje
Szent Bernát apát beszédeiből - Mindenszentek
Szent Bernát apát beszédeiből - a szűzanya dícsérete
Szent Bernát apát beszédeiből - a szívbeli megtérésről
Szent Bernát apát beszédeiből - az Úr három eljövetele
Szent Bernát apát beszédeiből - az énekek énekéről
Szent Bernát apát homíliáiból: az angyali üdvözlet kapcsán
Szent Bonaventura püspök gondolatia Jézus szíve ünnepe kapcsán
Szent Ciprián püspök Az Úr imádsága című értekezéséből
Szent Ciprián püspök a Miatyánkról
Szent Ciprián püspök az imádságról
Szent Ciprián püspök és vértanú a Miatyánkról 2
Szent Ciprián püspök: A hit harcát harcoljuk
Szent Dorotheus apát Tanításaiból
Szent Dorotheus apát Tanításaiból 2
Szent Fulgentius ruspei püspök Szent István vértanúról
Szent Gaudentius bresciai püspök értekezéseiből
Szent Gellért a három ifjú himnuszáról szóló elmélkedéséből
Szent Hiláriusz püspök a 128. zsoltáról
Szent Hitvalló Maximus apát: A szeretet című értekezése
Szent Hitvalló Maximus apát: az Úr irgalma a bűnbánók iránt
Szent Imre herceg legendájából
Szent Iréneusz püspök és vértanú: Az igazság hirdetése
Szent Iréneusz püspök és vértanú: Isten barátságáról
Szent Iréneusz püspök és vértanú: előképek útján
Szent Jeromos áldozópap a 41. zsoltárról
Szent Jusztínusz vértanú az Eucharistia ünnepléséről
Szent Kinga életéből
Szent Kolumbán apát Utasításaiból
Szent Márton püspökről
Szent Szofróniusz püspök Urunk bemutatásáról
Szent Theophilus antiochiai püspök könyvéből
Szent Ágoston püspök A 140. zsoltárról
Szent Ágoston püspök A 60. zsoltárról
Szent Ágoston püspök A szamariai asszony történetéről
Szent Ágoston püspök A szeretet kettős parancsa
Szent Ágoston püspök A szeretet teljessége
Szent Ágoston püspök A szeretet énekét énekeljük
Szent Ágoston püspök Az Úr megkönyörült rajtunk
Szent Ágoston püspök Dicsekedjünk mi is Urunk keresztjében!
Szent Ágoston püspök Húsvét nyolcadán
Szent Ágoston püspök Imádságaink - az Úr imádsága
Szent Ágoston püspök Imádságaink - az örök élet utáni vágy
Szent Ágoston püspök Istennek tetsző áldozat a megtört szív
Szent Ágoston püspök János a szó, az Úr pedig az Ige
Szent Ágoston püspök Keresztelő szent Jánosról
Szent Ágoston püspök Krisztus az út
Szent Ágoston püspök Krisztus egész Testének a szenvedése
Szent Ágoston püspök Szent János evangéliumáról - a két élet
Szent Ágoston püspök Szent Lőrincről
Szent Ágoston püspök Szent Péter és Pál apostolról
Szent Ágoston püspök Urunk mennybemeneteléről
Szent Ágoston püspök Urunk szenverdéséről
Szent Ágoston püspök Vallomásainak könyvéből
Szent Ágoston püspök Új parancs
Szent Ágoston püspök: Maga az Élet jelent meg testben
Székely János püspök a Ferenc pápát ért támadásokról
Sínai Anasztáz püspöknek Urunk színeváltozása napján mondott
Tertullianus áldozópap „Az imádság” című értekezéséből
Tiszteletreméltó Szent Béda Keresztelő szent Jánosról
Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap a Magnificatról
Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap szent Máté apostolról
Tiszteletreméltó Szent Béda: Választott nép, királyi papság
VI. Pál pápa a Szent Családról
VI. Pál pápa levele Szent István születése 1000. évfordulóján
VI. Pál pápa szentbeszéde 1970 Manila
XII. Piusz pápa E vulnerato kezdetű apostoli leveléből
XII. Piusz pápa határozata szent Margit szentté avatásásáról
XII. Piusz pápának Mária mennybevételét kihirdető bullája
XII. Piusz pápának az új házasokhoz intézett szavaiból

Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu