Főoldal
 Események
 Hirdetések
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Miserend
 Vendégkönyv
 Linktár

Érdekes gondolatok, elmélkedések - Archívum

« Vissza

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből - mennybemenetel 1.
Nagy Szent Leó pápa beszédeiből - mennybemenetel 2
Nagy Szent Leó pápa beszédeiből - színeváltozás
Nagy Szent Leó pápa karácsonyi beszédei - a béke születése
Nagy Szent Leó pápa karácsonyi beszédéből
Nagy Szent Leó pápa leveleiből (Gyümölcsoltó BA-ra)
Nagy Szent Leó pápa nagyböjti beszédeiből 1.
Nagy Szent Leó pápa nagyböjti beszédeiből 2.
Nagy Szent Leó pápa nagyböjti beszédeiből 3
Nagy Szent Leó pápa nagyböjti beszédeiből 4
Nagy Szent Leó pápa: Az Egyház Péter hitének szilárdságára épül
Nagy Szent Vazul püspök a Szentlélekről
Nagy Szent Vazul püspök: Istenünk visszahívja az elbukott embert
Nagy Szent Vazul püspök: a keresztségben újjászületünk
Nazianzi Szent Gergely püspök - húsvét részesei leszünk
Nazianzi Szent Gergely püspök Jézus megkeresztelkedéséről
Nyssai Szent Gergely püspök: A keresztény tökéletesség
Nyssai Szent Gergely: az ember szívében megtalálható Isten
Origenész a Teremtés könyvéről: Ábrahám áldozata
Pilinszky János: A várakozás szentsége
Prohászka Ottokár püspök - Szűz Mária dicsérete
Prohászka Ottokár püspök Magyarok Nagyasszonyáról
Prohászka Ottokár püspök szent Lászlóról
Pázmány Péter bíboros: Tartsunk bűnbánatot!
Sienai Szent Bernardin áldozópap Szent József ünnepére
Szent Ambrus püspök szent Ágnesről
Szent Ambrus püspök „A halál értéke” című értekezésébő
Szent Ambrus püspök: Elfordulás a világtól
Szent Ambrus püspök: Isten örökösei, Krisztus társörökösei
Szent Ambrus püspök: Mária és Erzsébet találkozása
Szent Ambrus püspök: Nyisd meg ajkadat Isten igéjére!
Szent András krétai püspök a szent kereszt felmagasztalásáról
Szent András krétai püspök szónoklataiból
Szent Atanáz püspök az Ige megtestesüléséről
Szent Atanáz püspök húsvéti leveleiből
Szent Atanáz püspök leveleiből
Szent Atanáz püspök: Az Ige a mi emberi természetünket Máriától
Szent Bernát apát beszédeiből - A Szűz neve Mária
Szent Bernát apát beszédeiből - Mindenszentek
Szent Bernát apát beszédeiből - a szűzanya dícsérete
Szent Bernát apát beszédeiből - a szívbeli megtérésről
Szent Bernát apát beszédeiből - az Úr három eljövetele
Szent Bernát apát beszédeiből - az énekek énekéről
Szent Bernát apát homíliáiból: az angyali üdvözlet kapcsán
Szent Bonaventura püspök gondolatia Jézus szíve ünnepe kapcsán
Szent Ciprián püspök Az Úr imádsága című értekezéséből
Szent Ciprián püspök a Miatyánkról
Szent Ciprián püspök az imádságról
Szent Ciprián püspök és vértanú a Miatyánkról 2
Szent Ciprián püspök: A hit harcát harcoljuk
Szent Dorotheus apát Tanításaiból
Szent Fulgentius ruspei püspök Szent István vértanúról
Szent Gellért a három ifjú himnuszáról szóló elmélkedéséből
Szent Hiláriusz püspök a 128. zsoltáról
Szent Hitvalló Maximus apát: A szeretet című értekezése
Szent Hitvalló Maximus apát: az Úr irgalma a bűnbánók iránt
Szent Imre herceg legendájából
Szent Iréneusz püspök és vértanú: Az igazság hirdetése
Szent Iréneusz püspök és vértanú: Isten barátságáról
Szent Iréneusz püspök és vértanú: előképek útján
Szent Jeromos áldozópap a 41. zsoltárról
Szent Jusztínusz vértanú az Eucharistia ünnepléséről
Szent Kinga életéből
Szent Kolumbán apát Utasításaiból
Szent Márton püspökről
Szent Szofróniusz püspök Urunk bemutatásáról
Szent Theophilus antiochiai püspök könyvéből
Szent Ágoston püspök A 140. zsoltárról
Szent Ágoston püspök A 60. zsoltárról
Szent Ágoston püspök A szamariai asszony történetéről
Szent Ágoston püspök A szeretet kettős parancsa
Szent Ágoston püspök A szeretet teljessége
Szent Ágoston püspök A szeretet énekét énekeljük
Szent Ágoston püspök Húsvét nyolcadán
Szent Ágoston püspök Imádságaink - az örök élet utáni vágy
Szent Ágoston püspök Istennek tetsző áldozat a megtört szív
Szent Ágoston püspök János a szó, az Úr pedig az Ige
Szent Ágoston püspök Keresztelő szent Jánosról
Szent Ágoston püspök Krisztus az út
Szent Ágoston püspök Szent János evangéliumáról - a két élet
Szent Ágoston püspök Szent Lőrincről
Szent Ágoston püspök Szent Péter és Pál apostolról
Szent Ágoston püspök Urunk mennybemeneteléről
Szent Ágoston püspök Urunk szenverdéséről
Szent Ágoston püspök Vallomásainak könyvéből
Szent Ágoston püspök Új parancs
Székely János püspök a Ferenc pápát ért támadásokról
Sínai Anasztáz püspöknek Urunk színeváltozása napján mondott
Tertullianus áldozópap „Az imádság” című értekezéséből
Tiszteletreméltó Szent Béda Keresztelő szent Jánosról
Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap a Magnificatról
Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap szent Máté apostolról
VI. Pál pápa a Szent családról
VI. Pál pápa levele Szent István születése 1000. évfordulóján
VI. Pál pápa szentbeszéde 1970 Manila
XII. Piusz pápa határozata szent Margit szentté avatásásáról
XII. Piusz pápának Mária mennybevételét kihirdető bullája
XII. Piusz pápának az új házasokhoz intézett szavaiból

Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu