Főoldal
 Események
 Heti liturgikus rend
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek
 Miserend
 Vendégkönyv
 Linktár

Érdekes gondolatok, elmélkedések - Archívum

« Vissza

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből - húsvét
Nagy Szent Leó pápa beszédeiből - mennybemenetel 1.
Nagy Szent Leó pápa beszédeiből - mennybemenetel 2
Nagy Szent Leó pápa beszédeiből - színeváltozás
Nagy Szent Leó pápa beszédeiből - vízkereszt
Nagy Szent Leó pápa karácsonyi beszédei - a béke születése
Nagy Szent Leó pápa karácsonyi beszédéből
Nagy Szent Leó pápa leveleiből (Gyümölcsoltó BA-ra)
Nagy Szent Leó pápa nagyböjti beszédeiből 1.
Nagy Szent Leó pápa nagyböjti beszédeiből 2.
Nagy Szent Leó pápa nagyböjti beszédeiből 3
Nagy Szent Leó pápa nagyböjti beszédeiből 4
Nagy Szent Vazul püspök A Lélek éltet
Nagy Szent Vazul püspök a Szentlélekről
Nagy Szent Vazul püspök: Istenünk visszahívja az elbukott embert
Nagy Szent Vazul püspök: a keresztségben újjászületünk
Nazianzi Szent Gergely A szegényekben Krisztusnak szolgálunk
Nazianzi Szent Gergely püspök - húsvét részesei leszünk
Nazianzi Szent Gergely püspök Jézus megkeresztelkedéséről
Nazianzi Szent Gergely püspök Szent gondolat a halottakért imádk
Nazianzi Szent Gergely püspök Tanúsítsuk az Úr jóságát
Nazianzi Szent Gergely Ó, csodálatra méltó csere!
Nyssai Szent Gergely püspök A bölcs ember Krisztusra néz
Nyssai Szent Gergely püspök A keresztény tökéletesség
Nyssai Szent Gergely püspök Az új teremtés elsőszülöttje
Nyssai Szent Gergely püspök Ideje a születésnek és a halálnak
Nyssai Szent Gergely püspök Életünkkel sugározzuk Krisztust
Nyssai Szent Gergely: az ember szívében megtalálható Isten
Origenész a Teremtés könyvéről: Ábrahám áldozata
Origenész: Jerikó elfoglalása
Origenész: Jöjjön el a te országod!
Origenész: Krisztus Főpap a mi kiengesztelődésünk
Pietrelcinai Szent Pio áldozópap leveleiből
Pilinszky János: A várakozás szentsége
Pilinszky János: Advent
Prohászka Ottokár püspök - Szűz Mária dicsérete
Prohászka Ottokár püspök Magyarok Nagyasszonyáról
Prohászka Ottokár püspök szent Józsefről
Prohászka Ottokár püspök szent Lászlóról
Prohászka Ottokár püspök szent Mária Magdolnáról
Pázmány Péter bíboros: Tartsunk bűnbánatot!
Sienai Szent Bernardin áldozópap Szent József ünnepére
Sienai Szent Katalin szűz A szeretet kötelékében
Sulpicius Severus leveleiből A szegény és alázatos Márton
Szalézi Szent Ferenc püspök: „A jámborság útja”
Szent Amadeus lausanne-i püspök A világ és a béke Királynőj
Szent Ambrus püspök A keresztség előtti szertartások
Szent Ambrus püspök Haljunk meg Krisztussal, hogy vele éljünk!
Szent Ambrus püspök Mindez előkép a számunkra
Szent Ambrus püspök Víz és Szentlélek ad megtisztulást
Szent Ambrus püspök szent Ágnesről
Szent Ambrus püspök „A halál értéke” című értekezésébő
Szent Ambrus püspök Újjászülettünk vízből és Sztlélekbő
Szent Ambrus püspök: Elfordulás a világtól
Szent Ambrus püspök: Isten örökösei, Krisztus társörökösei
Szent Ambrus püspök: Mária és Erzsébet találkozása
Szent Ambrus püspök: Nyisd meg ajkadat Isten igéjére!
Szent András krétai püspök a szent kereszt felmagasztalásáról
Szent András krétai püspök szónoklataiból
Szent András krétai püspök Íme, jön a te üdvözítő királyod
Szent András krétai püspök: A régi megszűnt
Szent Atanáz püspök Az Úr ünnepét tettekkel ünnepeljük
Szent Atanáz püspök az Ige megtestesüléséről
Szent Atanáz püspök húsvéti leveleiből
Szent Atanáz püspök leveleiből
Szent Atanáz püspök: Az Ige a mi emberi természetünket Máriától
Szent Bernát apát Őrizzenek téged minden utadon
Szent Bernát apát A bölcsesség keresése
Szent Bernát apát A szemlélődés fokozatai
Szent Bernát apát Az idők teljességében
Szent Bernát apát Elmélkedjünk üdvösségünk titkairól
Szent Bernát apát Kiállok őrhelyemre
Szent Bernát apát Szeretek, mert szeretek;
Szent Bernát apát beszédeiből - A Szűz neve Mária
Szent Bernát apát beszédeiből - Eljön hozzánk Isten Igéje
Szent Bernát apát beszédeiből - Mindenszentek
Szent Bernát apát beszédeiből - a szűzanya dícsérete
Szent Bernát apát beszédeiből - a szívbeli megtérésről
Szent Bernát apát beszédeiből - az Úr három eljövetele
Szent Bernát apát beszédeiből - az énekek énekéről
Szent Bernát apát homíliáiból: az angyali üdvözlet kapcsán
Szent Bonaventura püspök gondolatia Jézus szíve ünnepe kapcsán
Szent Chromatius püspök Ti vagytok a világ világossága
Szent Ciprián püspök Közös és mindenkit átfogó a mi imádságunk
Szent Ciprián püspök az imádság alázatos szívből fakadjon
Szent Ciprián püspök: A hit harcát harcoljuk
Szent Ciprián püspök: Jöjjön el a te országod
Szent Ciprián püspök: Krisztus szavaival és tetteivel tanított
Szent Ciprián püspök: Szenteltessék meg a te neved!
Szent Ciprián püspök: Életet adott, imádkozni is megtanított
Szent Ciprián püspök: Éltető kenyér és bűnök bocsánata
Szent Dorotheus apát Tanításaiból
Szent Dorotheus apát Tanításaiból 2
Szent Efrém diakónus Isten igéje az élet kimeríthetetlen forrása
Szent Efrém diakónus Éberek legyetek: Krisztus újra el fog jönni
Szent Elréd apát: Az igazán tökéletes és örök barátság
Szent Fulgentius ruspei püspök Krisztus önmagát áldozta fel értü
Szent Fulgentius ruspei püspök Szent István vértanúról
Szent Gaudentius bresciai püspök Az Eukarisztia: az Úr Pászkája
Szent Gaudentius bresciai püspök Az Újszövetség áldozata
Szent Gellért a három ifjú himnuszáról szóló elmélkedéséből
Szent Gellért püspök A keresztények mint élő kövek
Szent Hiláriusz püspök A Szentháromság című értekezéséb!
Szent Hiláriusz püspök Az Atya Krisztusban adott ajándéka
Szent Hiláriusz püspök a 128. zsoltáról
Szent Hippolytus áldozópap Urunk megjelenésének ünnepére
Szent Hitvalló Maximus apát: A szeretet című értekezése
Szent Hitvalló Maximus apát: az Úr irgalma a bűnbánók iránt
Szent I. Kelemen pápa Isten hűséges ígéreteiben
Szent I. Kelemen pápa Istenünk célszerűen alkotta a világot
Szent I. Kelemen pápa Járjunk az igazság útján!
Szent I. Kelemen pápa Sok az ösvény, az Út azonban egy
Szent I. Kelemen pápa: Térjetek meg!
Szent Imre herceg legendájából
Szent Iréneusz püspök vértanú Az Eukarisztia a feltámadás záloga
Szent Iréneusz püspök és vértanú A megváltó megtestesülés rendje
Szent Iréneusz püspök és vértanú Az Úr szövetsége
Szent Iréneusz püspök és vértanú: Az igazság hirdetése
Szent Iréneusz püspök és vértanú: Isten barátságáról
Szent Iréneusz püspök és vértanú: előképek útján
Szent Jeromos áldozópap Keressétek, ami odafönt van!
Szent Jeromos áldozópap a 41. zsoltárról
Szent Jusztínusz vértanú az Eucharistia ünnepléséről
Szent Jusztínusz vértanú Újjászületésünk fürdője
Szent Kinga életéből
Szent Kolumbán apát Isten kifürkészhetetlen mélysége
Szent Kolumbán apát Istenünk, te vagy mindenünk
Szent Maximus apát A Világosság minden embert megvilágosít
Szent Maximus torinói püspök Krisztus a mi húsvéti világosságunk
Szent Márton püspökről
Szent Szofróniusz püspök Urunk bemutatásáról
Szent Theophilus antiochiai püspök könyvéből
Szent Ágoston püspök A 140. zsoltárról
Szent Ágoston püspök A 60. zsoltárról
Szent Ágoston püspök A 86. zsoltárról
Szent Ágoston püspök A 95. zsoltárról
Szent Ágoston püspök A Szentlélek közbenjár értünk
Szent Ágoston püspök A gyenge keresztények
Szent Ágoston püspök A két élet
Szent Ágoston püspök A szamariai asszony történetéről
Szent Ágoston püspök A szeretet kettős parancsa
Szent Ágoston püspök A szeretet teljessége
Szent Ágoston püspök A szeretet énekét énekeljük
Szent Ágoston püspök Akik távol vannak, a testvéreink
Szent Ágoston püspök Amit mondanak és amit tesznek
Szent Ágoston püspök Az Úr imája - minden imádságot tartalmaz
Szent Ágoston püspök Az Úr megkönyörült rajtunk
Szent Ágoston püspök Dicsekedjünk mi is Urunk keresztjében!
Szent Ágoston püspök Helyesen imádkozni
Szent Ágoston püspök Húsvét nyolcadán
Szent Ágoston püspök Húsvéti alleluja
Szent Ágoston püspök Imádkozzunk a nap meghatározott óráiban!
Szent Ágoston püspök Imádságaink - az Úr imádsága
Szent Ágoston püspök Imádságaink - az örök élet utáni vágy
Szent Ágoston püspök Istennek tetsző áldozat a megtört szív
Szent Ágoston püspök János a szó, az Úr pedig az Ige
Szent Ágoston püspök Jó legelőkön legeltetem nyájamat
Szent Ágoston püspök Keresztelő szent Jánosról
Szent Ágoston püspök Keresztények vagyunk és elöljárók
Szent Ágoston püspök Krisztus az út
Szent Ágoston püspök Krisztus egész Testének a szenvedése
Szent Ágoston püspök Légy a hívek példaképe!
Szent Ágoston püspök Maga az Élet jelent meg testben
Szent Ágoston püspök Márta és Mária
Szent Ágoston püspök Senki se keresse a maga javát,
Szent Ágoston püspök Szent Lőrincről
Szent Ágoston püspök Szent Pál példája
Szent Ágoston püspök Szent Péter és Pál apostolról
Szent Ágoston püspök Urunk legelőjének népe vagyunk
Szent Ágoston püspök Urunk mennybemeneteléről
Szent Ágoston püspök Urunk szenverdéséről
Szent Ágoston püspök Vallomásainak könyvéből
Szent Ágoston püspök Énekeljünk alleluját a jó Istennek
Szent Ágoston püspök Ó, örök igazság! Ó, igaz szeretet!
Szent Ágoston püspök Új parancs
Szicíliai Szent Metód püspök Szent Ágotáról
Székely János püspök a Ferenc pápát ért támadásokról
Sínai Anasztáz püspök Urunk színeváltozásáról
Tertullianus áldozópap „Az imádság” című értekezéséből
Tiszteletreméltó Szent Béda Keresztelő szent Jánosról
Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap a Magnificatról
Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap szent Máté apostolról
Tiszteletreméltó Szent Béda: Választott nép, királyi papság

Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu