Főoldal
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek

Érdekes gondolatok, elmélkedések - Archívum

« Vissza

Liguori Szent Alfonz Mária püspök műveiből
Lisieux-i szent Teréz önéletrajzából
MKPK a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről
MKPK körlevele Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére 2019
MKPK körlevél szent Erzsébet ünnepére 2018
Marburgi Konrád Szent Erzsébetről
Melito szárdeszi püspök húsvéti szentbeszédéből 1
Melito szárdeszi püspök húsvéti szentbeszédéből 2
Nagy Szent Albert püspök Krisztus titokzatos testét építő
Nagy Szent Gergely pápa Az Egyház a felkelő hajnal
Nagy Szent Gergely pápa Az igazság hirdetője
Nagy Szent Gergely pápa Az életet adó misztérium
Nagy Szent Gergely pápa Kívül harcok, belül félelem
Nagy Szent Gergely pápa Mária Magdolnáról
Nagy Szent Gergely pápa a főangyalokról
Nagy Szent Gergely pápa szent Tamás apostolról
Nagy Szent Gergely pápa szentbeszédéből - Ezekiel próféta
Nagy Szent Gergely pápa: A lelkipásztorkodás kézikönyve
Nagy Szent Gergely pápa: Igehirdetőit kíséri az Úr
Nagy Szent Gergely pápa: Szolgálatunk tennivalói
Nagy Szent Gergely pápának a jó pásztorról szóló szentbeszéde
Nagy Szent Leó pápa A keresztény bölcsesség
Nagy Szent Leó pápa A mi tisztségünk sajátos szolgálata
Nagy Szent Leó pápa Az Egyház Péter hitének szilárdságára épül
Nagy Szent Leó pápa Boldogok a lélekben szegények
Nagy Szent Leó pápa Kinek milyen a munkája, olyan a bére is
Nagy Szent Leó pápa Krisztus országának boldogsága
Nagy Szent Leó pápa Megváltásunk titka
Nagy Szent Leó pápa Mária előbb fogant lélekben, mint testb
Nagy Szent Leó pápa Nagy a békéjük, akik törvényedet szeretik
Nagy Szent Leó pápa Szívükbe írom törvényemet
Nagy Szent Leó pápa beszédeiből - Ismerd fel méltóságodat!
Nagy Szent Leó pápa beszédeiből - ha igazságotok nem múlja
Nagy Szent Leó pápa beszédeiből - húsvét
Nagy Szent Leó pápa beszédeiből - mennybemenetel 1.
Nagy Szent Leó pápa beszédeiből - mennybemenetel 2
Nagy Szent Leó pápa beszédeiből - színeváltozás
Nagy Szent Leó pápa beszédeiből - vízkereszt
Nagy Szent Leó pápa karácsonyi beszédei - a béke születése
Nagy Szent Leó pápa karácsonyi beszédéből
Nagy Szent Leó pápa leveleiből (Gyümölcsoltó BA-ra)
Nagy Szent Leó pápa nagyböjti beszédeiből 1.
Nagy Szent Leó pápa nagyböjti beszédeiből 2.
Nagy Szent Leó pápa nagyböjti beszédeiből 3
Nagy Szent Leó pápa nagyböjti beszédeiből 4
Nagy Szent Vazul püspök A Lélek éltet
Nagy Szent Vazul püspök A Szentlélek munkálkodása
Nagy Szent Vazul püspök A keresztségben újjászületünk
Nagy Szent Vazul püspök A szeretet erejét Isten oltotta belénk
Nagy Szent Vazul püspök Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék!
Nagy Szent Vazul püspök Istenünk visszahívja az elbukott embert
Nagy Szent Vazul püspök Vessetek magatoknak nagylelkűségben
Nazianzi Szent Gergely A szegényekben Krisztusnak szolgálunk
Nazianzi Szent Gergely püspök - húsvét részesei leszünk
Nazianzi Szent Gergely püspök Jézus megkeresztelkedéséről
Nazianzi Szent Gergely püspök Szent gondolat a halottakért imádk
Nazianzi Szent Gergely püspök Tanúsítsuk az Úr jóságát
Nazianzi Szent Gergely Ó, csodálatra méltó csere!
Nyssai Szent Gergely püspök A bölcs ember Krisztusra néz
Nyssai Szent Gergely püspök Az új teremtés elsőszülöttje
Nyssai Szent Gergely püspök Hű mása, Krisztusnak
Nyssai Szent Gergely püspök Ideje a születésnek és a halálnak
Nyssai Szent Gergely püspök Isten a megközelíthetetlen szikla
Nyssai Szent Gergely püspök Isten látásának reménye
Nyssai Szent Gergely püspök Átadtam nekik a dicsőséget,
Nyssai Szent Gergely püspök Életünkkel sugározzuk Krisztust
Nyssai Szent Gergely: az ember szívében megtalálható Isten
Origenész a Teremtés könyvéről: Ábrahám áldozata
Origenész áldozópap Átkelés a Jordánon
Origenész: Jerikó elfoglalása
Origenész: Jöjjön el a te országod!
Origenész: Krisztus Főpap a mi kiengesztelődésünk
Origenész: Testének a templomáról beszél Krisztus
Paul Roth: Mentsd meg a karácsonyt
Pietrelcinai Szent Pio áldozópap leveleiből
Pilinszky János: A várakozás szentsége
Pilinszky János: Advent
Procopius gázai püspök Isten Bölcsessége elkészítette nekünk
Prohászka Ottokár püspök - Szűz Mária dicsérete
Prohászka Ottokár püspök Magyarok Nagyasszonyáról
Prohászka Ottokár püspök Szent Adalbertről
Prohászka Ottokár püspök szent Józsefről
Prohászka Ottokár püspök szent Lászlóról
Prohászka Ottokár püspök szent Mária Magdolnáról
Pázmány Péter Nincs nagyobb gazdagság, mint a jóság
Pázmány Péter bíboros: Tartsunk bűnbánatot!
Sienai Szent Bernardin áldozópap Szent József ünnepére
Sienai Szent Katalin Megízleltem, és láttam
Sienai Szent Katalin szűz A szeretet kötelékében
Sulpicius Severus leveleiből A szegény és alázatos Márton
Szalézi Szent Ferenc püspök: „A jámborság útja”
Szent Amadeus lausanne-i püspök A világ és a béke Királynőj
Szent Ambrus püspök A Szentség Krisztus szavára jön létre
Szent Ambrus püspök A keresztség előtti szertartások
Szent Ambrus püspök A keresztség utáni szertartások magyarázata.
Szent Ambrus püspök A zsoltároskönyv szépsége
Szent Ambrus püspök Az Eukarisztiáról az újonnan megkereszteltek
Szent Ambrus püspök Az egész Egyházért kell imádkozni
Szent Ambrus püspök Haljunk meg Krisztussal, hogy vele éljünk!
Szent Ambrus püspök Imádkozzam lélekkel, de imádkozzam elmémmel
Szent Ambrus püspök Isten temploma szent, és ti vagytok az
Szent Ambrus püspök Mindez előkép a számunkra
Szent Ambrus püspök Szavaid kedvességével simogasd a népet!
Szent Ambrus püspök Víz és Szentlélek ad megtisztulást
Szent Ambrus püspök szent Ágnesről
Szent Ambrus püspök „A halál értéke” című értekezésébő
Szent Ambrus püspök Újjászülettünk vízből és Sztlélekbő
Szent Ambrus püspök: Elfordulás a világtól
Szent Ambrus püspök: Isten örökösei, Krisztus társörökösei
Szent Ambrus püspök: Mária és Erzsébet találkozása
Szent Ambrus püspök: Nyisd meg ajkadat Isten igéjére!
Szent András krétai püspök a szent kereszt felmagasztalásáról
Szent András krétai püspök szónoklataiból
Szent András krétai püspök Íme, jön a te üdvözítő királyod
Szent András krétai püspök: A régi megszűnt
Szent Anzelm püspök Vágyakozás Isten látására
Szent Anzelm püspök Ó Szűz, benned nyer áldást minden
Szent Aszteriosz püspök Utánozzuk az Úr pásztori gondoskodását
Szent Atanáz püspök Az Atya Igéje ékesít fel
Szent Atanáz püspök Az Atya megismerése
Szent Atanáz püspök Az Ige isteni összhangba hozza a mindenséget
Szent Atanáz püspök Az Úr ünnepét tettekkel ünnepeljük
Szent Atanáz püspök az Ige megtestesüléséről
Szent Atanáz püspök húsvéti leveleiből
Szent Atanáz püspök leveleiből
Szent Atanáz püspök: Az Ige a mi emberi természetünket Máriától
Szent Bernát apát Őrizzenek téged minden utadon
Szent Bernát apát A bölcsesség keresése
Szent Bernát apát A fájdalmas Anya
Szent Bernát apát A szemlélődés fokozatai
Szent Bernát apát Amikor elhatalmasodott a bűn, ...
Szent Bernát apát Az idők teljességében
Szent Bernát apát Elmélkedjünk üdvösségünk titkairól
Szent Bernát apát Kiállok őrhelyemre
Szent Bernát apát Szeretek, mert szeretek;
Szent Bernát apát beszédeiből - A Szűz neve Mária
Szent Bernát apát beszédeiből - Eljön hozzánk Isten Igéje
Szent Bernát apát beszédeiből - Mindenszentek
Szent Bernát apát beszédeiből - a szűzanya dícsérete
Szent Bernát apát beszédeiből - a szívbeli megtérésről
Szent Bernát apát beszédeiből - az Úr három eljövetele
Szent Bernát apát homíliáiból: az angyali üdvözlet kapcsán
Szent Bonaventura püspök gondolatia Jézus szíve ünnepe kapcsán
Szent Brúnó áldozópap Ha elfeledkeznék rólad, Jeruzsálem
Szent Caesarius püspök Az isteni és az emberi irgalmasság
Szent Chromatius püspök Ti vagytok a világ világossága
Szent Ciprián püspök Közös és mindenkit átfogó a mi imádságunk
Szent Ciprián püspök az imádság alázatos szívből fakadjon
Szent Ciprián püspök és vértanú a halhatatlanságra gondoljunk!
Szent Ciprián püspök: A hit harcát harcoljuk
Szent Ciprián püspök: Jöjjön el a te országod
Szent Ciprián püspök: Krisztus szavaival és tetteivel tanított
Szent Ciprián püspök: Szenteltessék meg a te neved!
Szent Ciprián püspök: Életet adott, imádkozni is megtanított
Szent Ciprián püspök: Éltető kenyér és bűnök bocsánata
Szent Dorotheus apát Tanításaiból
Szent Dorotheus apát Tanításaiból 2
Szent Efrém diakónus Az isteni üdvrend
Szent Efrém diakónus Isten igéje az élet kimeríthetetlen forrása
Szent Efrém diakónus Krisztus keresztje: az emberi nem üdvössége
Szent Efrém diakónus Éberek legyetek: Krisztus újra el fog jönni
Szent Elréd apát: Az igazán tökéletes és örök barátság
Szent Fulgentius ruspei püspök A győztesen
Szent Fulgentius ruspei püspök Az egység és a szeretet szentsége
Szent Fulgentius ruspei püspök Krisztus önmagát áldozta fel értü
Szent Fulgentius ruspei püspök Krisztus örökké él, közbenjár
Szent Fulgentius ruspei püspök Szent István vértanúról
Szent Gaudentius bresciai püspök Az Eukarisztia: az Úr Pászkája
Szent Gaudentius bresciai püspök Az Újszövetség áldozata
Szent Gellért a három ifjú himnuszáról szóló elmélkedéséből
Szent Gellért püspök A keresztények mint élő kövek
Szent Hiláriusz püspök A Szentháromság című értekezéséb!
Szent Hiláriusz püspök Az Atya Krisztusban adott ajándéka
Szent Hiláriusz püspök a 128. zsoltáról
Szent Hiláriusz püspök a 132-es zsoltárról
Szent Hippolytus áldozópap A testté lett Ige istenivé tesz bennü
Szent Hippolytus áldozópap Az elrejtett titok megvilágítása
Szent Hippolytus áldozópap Urunk megjelenésének ünnepére
Szent Hippolytus áldozópap Víz és Lélek
Szent Hitvalló Maximus apát A mindig új misztérium
Szent Hitvalló Maximus apát: A szeretet című értekezése
Szent Hitvalló Maximus apát: az Úr irgalma a bűnbánók iránt
Szent I. Kelemen pápa azt keresük, ami mindenkinek hasznos
Szent I. Kelemen pápa A bölcsesség forrása Isten Igéje
Szent I. Kelemen pápa Boldogok leszünk,
Szent I. Kelemen pápa Isten hűséges ígéreteiben
Szent I. Kelemen pápa Istenünk célszerűen alkotta a világot
Szent I. Kelemen pápa Járjunk az igazság útján!
Szent I. Kelemen pápa Sok az ösvény, az Út azonban egy
Szent I. Kelemen pápa: Térjetek meg!
Szent Imre herceg legendájából
Szent Iréneusz püspök Az Atya ismeretét a Fiú nyilatkoztatja ki
Szent Iréneusz püspök Az Eukarisztia a feltámadás záloga
Szent Iréneusz püspök Krisztusban kezdődött el a feltámadás
Szent Iréneusz püspök és vértanú A Szentlélek elküldése
Szent Iréneusz püspök és vértanú A megváltó megtestesülés rendje
Szent Iréneusz püspök és vértanú Az Úr szövetsége
Szent Iréneusz püspök és vértanú: Az igazság hirdetése
Szent Iréneusz püspök és vértanú: Isten barátságáról
Szent Iréneusz püspök és vértanú: előképek útján
Szent Jeromos áldozópap Aki nem ismeri a Szentírást,
Szent Jeromos áldozópap Keressétek, ami odafönt van!
Szent Jeromos áldozópap a 41. zsoltárról
Szent Jusztínusz vértanú az Eucharistia ünnepléséről
Szent Jusztínusz vértanú Újjászületésünk fürdője
Szent Kinga életéből
Szent Kolumbán apát Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék!
Szent Kolumbán apát Isten kifürkészhetetlen mélysége
Szent Kolumbán apát Istenünk, te vagy mindenünk
Szent Makáriosz püspök Lakjék bennünk Krisztus
Szent Maximus apát A Világosság minden embert megvilágosít
Szent Maximus torinói püspök Krisztus a mi húsvéti világosságunk
Szent Maximus torinói püspök Urunk megkeresztelkedésének titka
Szent Márton püspökről
Szent Polikárp püspök Öltsük magunkra az igazságosság fegyverze
Szent Polikárp püspök Kegyelemből van az üdvösségünk
Szent Proklusz konstantinápolyi püspök A víz megszentelése
Szent Quodvultdeus püspök Máris megvallják Krisztust
Szent Szofróniusz püspök Urunk bemutatásáról
Szent Theophilus antiochiai püspök könyvéből
Szent Ágoston püspök A 140. zsoltárról
Szent Ágoston püspök A 60. zsoltárról
Szent Ágoston püspök A 86. zsoltárról
Szent Ágoston püspök A 95. zsoltárról
Szent Ágoston püspök A Szentlélek közbenjár értünk
Szent Ágoston püspök A forrásnál meglátod magát a világosságot
Szent Ágoston püspök A gyenge keresztények
Szent Ágoston püspök A két élet
Szent Ágoston püspök A szamariai asszony történetéről
Szent Ágoston püspök A szeretet kettős parancsa
Szent Ágoston püspök A szeretet teljessége
Szent Ágoston püspök A szeretet énekét énekeljük
Szent Ágoston püspök Akik távol vannak, a testvéreink
Szent Ágoston püspök Amit mondanak és amit tesznek
Szent Ágoston püspök Az Egyház kősziklára épült,
Szent Ágoston püspök Az Ige szemlélése
Szent Ágoston püspök Az Úr imája - minden imádságot tartalmaz
Szent Ágoston püspök Az Úr megkönyörült rajtunk
Szent Ágoston püspök Dicsekedjünk mi is Urunk keresztjében!
Szent Ágoston püspök Helyesen imádkozni
Szent Ágoston püspök Húsvét nyolcadán
Szent Ágoston püspök Húsvéti alleluja
Szent Ágoston püspök Imádkozzunk a nap meghatározott óráiban!
Szent Ágoston püspök Imádságaink - az Úr imádsága
Szent Ágoston püspök Imádságaink - az örök élet utáni vágy
Szent Ágoston püspök Istennek tetsző áldozat a megtört szív
Szent Ágoston püspök Jussunk el az örök bölcsességre!
Szent Ágoston püspök János a szó, az Úr pedig az Ige
Szent Ágoston püspök Jézus Krisztus az igazi Salamon
Szent Ágoston püspök Jó legelőkön legeltetem nyájamat
Szent Ágoston püspök Jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére!
Szent Ágoston püspök Keresztelő szent Jánosról
Szent Ágoston püspök Keresztények vagyunk és elöljárók
Szent Ágoston püspök Krisztus alakuljon ki bennetek!
Szent Ágoston püspök Krisztus az út
Szent Ágoston püspök Krisztus egész Testének a szenvedése
Szent Ágoston püspök Krisztus szolgájává válni
Szent Ágoston püspök Készülj fel a megpróbáltatásokra!
Szent Ágoston püspök Légy a hívek példaképe!
Szent Ágoston püspök Maga az Élet jelent meg testben
Szent Ágoston püspök Mindenkiért meghalt Krisztus
Szent Ágoston püspök Mária hittel hitt, és hittel fogant
Szent Ágoston püspök Márta és Mária
Szent Ágoston püspök Senki se keresse a maga javát,
Szent Ágoston püspök Szent Lőrincről
Szent Ágoston püspök Szent Pál példája
Szent Ágoston püspök Szent Péter és Pál apostolról
Szent Ágoston püspök Szép öröméneket zengjetek Istennek
Szent Ágoston püspök Urunk legelőjének népe vagyunk
Szent Ágoston püspök Urunk mennybemeneteléről
Szent Ágoston püspök Vallomásainak könyvéből
Szent Ágoston püspök Vigasztalással kötözd be a sérültet!
Szent Ágoston püspök Ébredj fel, mert Isten érted lett ember
Szent Ágoston püspök Énekeljünk alleluját a jó Istennek
Szent Ágoston püspök Ígéreteit Isten Fia által adja nekünk
Szent Ágoston püspök Ó, örök igazság! Ó, igaz szeretet!
Szent Ágoston püspök Örüljetek az Úrban szüntelen!
Szent Ágoston püspök Új parancs
Szicíliai Szent Metód püspök Szent Ágotáról
Sztuditész Szent Theodorosz Krisztus éltető keresztje
Székely János püspök a Ferenc pápát ért támadásokról
Sínai Anasztáz püspök Urunk színeváltozásáról
Tertullianus áldozópap „Az imádság” című értekezéséből
Tiszteletreméltó Szent Béda Keresztelő szent Jánosról
Tiszteletreméltó Szent Béda Magasztalja lelkem az Urat
Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap a Magnificatról
Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap szent Máté apostolról
Tiszteletreméltó Szent Béda: Választott nép, királyi papság

Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu