Főoldal
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek

heti hírlevél elmélkedései

« Vissza

Nagyboldoldogasszony (2010.08.15.)

2010

Aki téged, szent Szűz, a mennybe felvett.
Nagyboldogasszony ünnepén a dicsőséges szentolvasó negyedik titka áll előttünk. Jézus édesanyja, a kegyelemmel teljes asszony, aki legközelebb volt Jézushoz, osztozott vele mindenben, elkísérte a szenvedés útján, földi élete után is ugyanolyan közel maradt Fiához. Az egyház ősi hite, hogy Mária fölvétetett a mennybe, csak lassan kristályosodott ki, mint megfogalmazott dogma. Éppen ezért az ünnep időpontja is ősi.
Mária mennybevitele az örök élet hitében erősít meg minket. A feltámadás hite hozz össze bennünket vasárnapról vasárnapra, ez a hit erősít a hétköznapokban, öltöztet ünneplőbe ünnepeinken és erősít meg a nehézségekben. Szent Istvánt ez a hit vezette országunk irányításában és ez a hit segítette, hogy egész nemzetét a Szűzanya oltalmába ajánlja.
Számunkra az ünnep különlegessége, hogy templomunk búcsúünnepe is. A templom búcsúja a közösség ünnepe. A búcsú ünnepe hitünket és összetartozásunkat erősíti. A búcsú ünnepe hálára késztet és új lendületet ad a következő időszak feladataira.
Máriával, Jézus anyjával, az apostolokkal, és a tanítványokkal együtt kérjük a Szentlelket, vezesse közösségünket, erősítse meg a hit útján és tegye jellé a világban!Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu