Főoldal
 Események
 Heti liturgikus rend
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Pápai üzenetek, beszédek
 Miserend
 Vendégkönyv
 Linktár

heti hírlevél elmélkedései

« Vissza

Nagyböjt 3. vasárnapja A év (2014.03.23.)

2017

Ha ismernétek Isten ajándékát!
Jézus tanítványaival úton van. Jákob kútjánál megpihen. Itt történik a találkozás.
A kút a találkozás helye, hiszen másoknak is szükségük van vízre. Az asszony talán azért a déli forróságban megy a kúthoz, hogy elkerülje a szúrós tekinteteket. A ott mégis egy találkozásban lesz része, amely megváltoztatja életét.
Számunkra, keresztények számára ez a kút a Szentmise, ahol vasárnapról vasárnapra találkozhatunk Krisztussal. Lehet ez a találkozás távolságtartó. Ilyenkor nem érint meg a lehetőség. Ha igyekszem nyitott szívvel érkezni, akkor meghallom én is Jézus szavát.
A kút a kegyelem forrása lelkemben. A keresztség szentsége által vált egészen kézzelfoghatóvá.
A kút az Istennel való kapcsolatomat erősíti meg. Lélekben és igazságban imádom az Istent, de ez nem teszi feleslegessé a közösség létét. Hétről hétre el kell jönnöm a kúthoz vizet, élő vizet meríteni.
Az asszony elmegy, és hírül adja a találkozás eseményét. Elviszi a város népét Krisztushoz. Nekem is hírül kell adnom a találkozás örömét. Minden találkozásnak vannak következményei.
Nagyböjt lehetőséget ad a találkozásokra, arra hív, hogy időt adjunk Istennek és a mellettünk élő embernek. Éljünk bátran ezzel a lehetőséggel!

2014

Ha ismernétek Isten ajándékát!
Jákob kútja a Jézussal való találkozás helye lesz. Jézus nem a városba megy, nem az embereket általában keresi, hanem veled és velem személyesen akar találkozni. Ehhez viszont útra kell kelni, ki kell lépni a megszokottból, párbeszédbe kell elegyedni vele. Lehet, első kérdéseim suták, földhöz ragadtak, lehet, nem értem egyből, mit akar mondani, de meg kell nyitnom szívemet felé, lassan el kell hallgatnom, hogy ő tudjon szólni,
Előtte fel kell tárnom a legmélyebben lévőt, az egészen elásottat, hogy gyógyíthasson.
A templom, vagy lakásom csendes sarka Jákob kútja lehet számomra, ahol találkozhatom Jézussal. Ő vár rám, neki fontos vagyok, támogat, megerősít.
Ha ismerném Isten ajándékát, amely bennem él! Ha tudatosítom képességeimet, jó tulajdonságaimat, amelyeket használtara, szolgálatra kaptam, akkor én is Jézus hírvivője lehetek.
Ha engedném, hogy a bennem fakadó vízforrás előtörjön! Ha mások számára az Isten kegyelmének közvetítője lennék!
Nagyböjt ideje alkalom arra, hogy találkozzam Jézussal. Alkalom arra, hogy megtisztítsam a bennem lévő forrást, hogy áradhasson rajtam keresztül Isten kegyelme. Alkalom arra, hogy feltárjam legbenső énemet, jobban megismerjem magamat, és így kegyelme közvetítőjévé válhassak.

2011

Ha ismernétek Isten ajándékát!
Idei nagyböjtünk három alaptémája az Istentől áradó kegyelem, amely élő vízforrás lelkünkben, a lelki vakság gyógyulása Isten erejében, és a feltámadás hite.
Jézus a szamáriai asszonnyal beszélget. Fokozatosan emeli fel őt a csupán földi gondolkodásból a lelki, az Istentől jövő gondolkodás felé.
Isten ajándékait életünkben szeretnénk felismerni, tudatosítani. Életem, létezésem ajándék. Nem szükségszerű, hogy legyek, és nélkülem is működik a világ. Isten akarta, hogy legyek, és életemet ajándékaival halmozta el. Isten ajándéka a közösség, amelyben élek, Tőle kaptam képességeimet, tehetségemet. Hálásan akarom használni mindazt, amit Istentől kaptam.
Élő vízforrás fakad lelkemben. Ez az élő vízforrás a kegyelem. A kegyelem éltet, erősít, a kegyelem által vezet Jézus az útján. Szomjazom-e erre a kegyelemre? Igyekszem-e a kapott kegyelmeket használni?
Ez a vízforrás nem csak nekem fakad. Ezt a kegyelem áradást mások felé kell tovább engednem. Akadálya vagy segítője vagyok a kegyelem áradásának?
Ma ismerjük fel, tudatosítsuk magunkban Isten ajándékait! Fogadjuk kegyelmét, és keressük, hol és hogyan tudjuk továbbadni Isten szeretetét!

2008

Élő vízforrás – Jézus, a kegyelem forrása
Az ősegyházban a nagyböjt ideje a keresztségre való közvetlen előkészület volt a kiválasztott katekumenek számára. Ez ma is így van sok helyen, ahol többen is készülnek felnőttként a keresztségre. Ennek a felkészülésnek része az úgynevezett skrutínium, vagyis hitük megvizsgálása. Vajon a felkészülés ideje alatt valóban eljutottak-e a hitre, megismerték-e és élik –e a keresztény hitet?
A nagyböjt ideje számunkra is lehet a keresztségre való emlékezés ideje, hiszen húsvét éjszakáján, a húsvéti vigília keretében megújítjuk keresztségi fogadásunkat. Legyen az idei nagyböjt hitünk vizsgálata is! Mennyire ismerem és mennyire élem a Krisztustól tanult hitet? Három vasárnapon keresztül hitünk alapjaihoz vezet el bennünket a Szentírás. A kegyelem, amely a lelkünkben fakadó élő víz, a tiszta látás és a feltámadás hite azok az alapok, amelyek segítik életünket, megerősítenek hitünkben.
A szamáriai asszony találkozik Jézussal, aki a felszínről, a mindennapok dolgaitól a mélyre, a lélek dolgaihoz vezeti el őt. A mindennapok szomjúságától a lélek szomjúságára vezeti el, amelyet Jézus kegyelmével meg tud, és mindannyiunknál meg is akar szüntetni. Éppen ezért akarunk nap mint nap imáinkban, hétről hétre szentmiséinkben ebből a forrásból meríteni. Jöjjünk bátran Jézushoz, kérjük bátran, hogy az élő víz forrásához mehessünk, és keressük az alkalmakat, hogy másokat is ehhez a forráshoz vezessünk!

2005

Élő vízforrás
A ma emberét gyötri a szomjúság. Szeretné csillapítani a szomját, de milyen sokszor nem találja az élő vizet, azt a vizet, amely valóban, és teljesen kiolthatja a szomját.
A ma embere szomjazik az igazságra, de sokszor csak a maga igazát keresi, és nem talál el a teljes igazságra, nem látja meg Jézust, aki az Igazság.
A ma embere vágyik az Istennel való találkozásra, de nem meri megvallani bűneit, gyengeségét, csak a maga erejére akar hagyatkozni, így nem veszi észre, ki az, aki tőle inni kér, ki az, aki odaül mellé, megszólítja, és szeretné felemelni.
A ma embere, ha valamire rátalál, csak magának akarja megtartani, ezért nem mer róla beszélni, így viszont a megtalált érték, szépség elveszíti értékes, szép voltát.
Mi is a ma emberei vagyunk, és nehéz legyőznünk a világ vonzását, nehéz másként gondolkodni, nehéz másképp közeledni a világ dolgaihoz, nehéz megmutatni az Isten szeretetét. Ha felfedezzük, ki az, aki odaül mellénk, ki az, aki vizet kér, akkor újra rátalálhatunk az élő víz forrására.
Jézus ma arra hív minket, hogy csillapítsuk szomjunkat az élő vízzel, és vezessünk el másokat is a vízforráshoz.Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu