Főoldal
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek

heti hírlevél elmélkedései

« Vissza

Péter hitvallása – Pál hitet kifejtő tanítása (2014.06.29.)

2014

Péter hitvallása – Pál hitet kifejtő tanítása
A mai ünnep prefációja olyan szépen elénk állítja a két apostolt! Péter a hit megvallásában lett vezérlő tekintély számunkra, Pál feltárta nekünk a hit mélységes értelmét. Bár különböző úton jártak, mégis egységbe gyűjtötték a krisztusi család népét. Ha követni szeretném a két apostolt, feltehetem a kérdést: hogyan tudom megvallani, egyáltalán mennyire ismerem hitemet? Bár a szentmise imádságában Péter áll előbb, a hitvalláshoz nyilvánvaló, hogy szükséges a hit ismerete. Azt tartja közmondás, a jó pap holtig tanul. De a királyi papság révén mindannyian valamilyen módon papok vagyunk, így a mondás mindenkire vonatkozik. Vegyem számba, milyen lehetőségeim vannak hitem elmélyítésére? Mit teszek, hogy hitünk mélységes értelme egyre világosabb legyen számomra? Megvallani, hirdetni csak azt tudom, amit ismerek. Hiszen a hit megvallása mögött az is van, hogy beszélek róla. Itt eszembe juthat Péter levelének figyelmeztetése: „legyetek készen, hogy megfeleljetek, ha kérdezik, mi a reményetek, de ezt szelíden, tiszteletet tanúsítva, jó lelkiismerettel tegyétek.”
A két apostol ünnepe abban is megerősít, hogy lehet sokféle úton járni, más-más módon beszélni Krisztusról, de az fontos, hogy egy családba hívjuk, vezessük azokat, akik felé hitünkről tanúságot teszünk. A nyár sokféle alkalmat ad a tanúságtételre. Ha nyitott szívvel járunk, megláthatjuk ezeket a lehetőségeket. Jézus vezet és megerősít ebben bennünket!

2008

A pályát végigfutottam, a hitet megtartottam.
Szent Pál évet hirdet egyházunk a mai nappal. A legmegbízhatóbb adatok szerint éppen 2000 éve született a népek apostola, aki bejárta a római birodalom jelentős területét, hirdetve szavával és életével Krisztust.
Péter apostollal együtt ünnepeljük ma, aki a maga módján szintén sokak számára mutatta meg a Krisztusi élet fényét.
Pál a damaszkuszi úton találkozott Jézussal, akiben addig ellenségét látta, és akinek attól fogva barátja, hirdetője lett. Számára a damaszkuszi út egészen Rómáig tartott, ahol a vértanúság koszorúja várta.
Péter számára a csodálatos halfogás volt a kezdő, a döntő élmény, (Lk, 5) majd az elsők között találkozott a Feltámadottal, és hármas szeretet-vallomása egész életét végigkíséri, hogy elnyerje ő is a vértanúság koszorúját.
Saját életemnek is megvan a damaszkuszi útja. Megvan a hitvallása, az elesés, a bűnbánat, a szeretet vallomás Jézusnak. Szeretném saját életemet úgy élni, hogy Pállal együtt én is elmondhassam: a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Szeretném életemmel és szavaimmal megvallani: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Szeretnék egyre közelebb kerülni Krisztushoz, hogy követője és hirdetője lehessek.Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu