Főoldal
 Események
 Heti liturgikus rend
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Miserend
 Vendégkönyv
 Linktár

heti hírlevél elmélkedései

« Vissza

Évközi 15. vasárnap A év (2014.07.13.)

2017

Kiment a magvető vetni
Jézus a magvető, a mag az Isten igéje. Hogyan kerül a lelkembe a mag? Úgy, hogy találkozom Istennel. Kapcsolatban vagyok vele. Nem csak vasárnap. Egész életem nyitott az Isten szavára.
Mi akadályozza bennem a mag növekedését? A találkozás, a valódi találkozás hiánya. A madarak felcsipegetik. A külső körülmények, a csendesség hiánya, a túl sok feladat, a közömbösség. A köves talaj illetve a tövisek. A mag nem tud termést hozni. Persze áltermés lehetséges. Sokféle tevékenységbe menekülök, amelyek gyakran látványosak, de termést mégsem hoznak. Nem épül az Isten Országa. A nyár alkalmat adhat a talajművelésre. Lássam meg, mit kell eltávolítanom, mit kellene leadnom, ami akadályoz, ami nem segíti elő az Istennel való kapcsolatomat.
Számos esetben Jézus rám bízza a magvetést. Bennem könnyen éled lelkesedés, de gyakran könnyen le is lohad. Mi tartja fenn a lelkesedésemet? Az apró eredmények tapasztalata, a visszajelzések.
Gyakran nem az eredményt kell keresnünk, várnunk, csupán a magvetést elvégezni.

2014

A többi termést hozott, harminc-, hatvan- és százszorosat
A földművelő ember képe áll előttünk. Persze nem a mai gépesített formában, ahol igyekeznek a veszteséget csökkenteni. Akkor először elszórták a magot, utána szántották be a földbe. A mai, csak a sikerre és az eredményre figyelő világunkban valószínűleg a magvető hamar abbahagyná tevékenységét. Ráadásul a termés kiszámíthatatlan, hogyan számoljon így az eredménnyel? A ma embere biztonságra törekszik, de ezt a saját erejéből igyekszik elérni. A magvető képe abban is megerősít, hogy Istentől várhatjuk a biztonságot, az Ő ereje legyőzi bizonytalanságainkat.
Jézus meg is magyarázza a példabeszédet. A mag Isten igéje, a föld a mi szívünk. De milyen az én szívem? Mik az akadályok, amelyek nem engedik a mag termőre fordulását? Nekünk, akik itt vagyunk, talán nem köves szívünk talaja. De mennyi tövis, gyom lehet szívünkben. Némelyekről talán elsőre nem is látszik, hogy akadály. A mindennapi élet gondjai, ha túlnőnek, akkor elnyomják Isten szavát.
Emberi kapcsolatainkban is segíthet a példabeszéd. Hogyan figyelek a másik emberre? Milyen a meghallgatásom? Ha nem is érdekel, amit a másik mond, akkor köves a talaj. Ha külső dolgok lefoglalnak, ha nem tudok eljönni a TV-től, a számítógéptől, akkor tövises a talaj.
Mindez persze, akár az Isten igéjére figyelés, akár a másik ember meghallgatása, nem úgy működik, hogy ha egyszer sikerült, akkor már mindig menni fog. Napról napra meg kell küzdenem. Ahogy a kertben figyelni kell a gyomokra, úgy kell ezen a területen is napról napra megküzdenem a kísértésekkel, a gyengeségeimmel. Isten kegyelme kísér az utamon.
A magvető képe azt a kérdést is felveti, hogy én hol és hogyan vagyok magvető? Családomban, környezetemben rám vár a feladat: Isten igéjét hirdetni, továbbadni. Lehet, van akinél még csak a talaj előkészítése folyik, másnál talán már a vetés következik. De tennem kell, amivel Isten megbíz, hirdetve szavát életemmel és szavaimmal. Isten ad ehhez erőt napról napra.

2011

Kiment a magvető vetni
Ki a magvető? Elsőként maga Jézus. Megy, és veti a magot. Hozzám szól az általa elmondott Ige, az elvetett mag. Milyen a talaj a szívemben? Hogyan figyelek Jézusra? Milyen akadályai vannak, a rá figyelésnek, annak, hogy termést hozzon bennem az elvetett Ige? A környezet hatásai, a hétköznapok gondjai, a családom helyzete mind lehet olyan, ami megakadályozza a mag kikelését és termőre fordulását.
Én is magvető vagyok. Merem-e, tudom-e hirdetni a jézusi tanítást? Vannak, akik rajtam keresztül hallanak az üdvösség örömhíréről. A magvető nem veszti el a lelkesedését, megy és teszi a dolgát, függetlenül az eredményességtől. A mai korban sokat számít az eredményesség. Kevés a türelem, nehezen várjuk ki a hosszan termőre forduló eredményeket. A magvető eredményessége hosszú idő után válik nyilvánvalóvá. Erre a türelemre tanít Jézus.
A magvető példázata a meghallgatásról beszél számunkra. Meghallgatni az Isten szavát, meghallgatni a másik, a mellettem élő embert. Nem könnyű ez utóbbi sem. Ha nem fontos, amit a másik mond, akkor útszélre hullik a mag, amit elmond magáról. A madarak felcsipegetik, semmi nem marad belőle. Ha bár meghallgatom a másikat, de túlságosan lefoglalnak a külső dolgok, foglalkoztat egy munkahelyi esemény, akkor tövisek közé hullott a mag, nem jut hely a számára. Ha minden másra figyelek a beszélgetés közben, szól a TV, elvonja figyelmemet az utca zaja, akkor bár lehet, hogy kikel, de a sok más miatt nem fog termést hozni, nem tudom meghallgatni őt, nem marad meg, amit ő elmondott. Ha igyekszem figyelni a másik emberre, akkor jó földdé válok a számára, akkor meg tudom hallgatni. Attól függ a meghallgatás, hogy mennyire engedem megérinteni magam a másik által, mennyire igyekszem megérteni, amit ő mond. Persze ez nem mindig könnyű. Mégis, ahogy a magvető megy, és vet tovább, úgy kell újra és újra odafigyelve a másikra gyakorolnom a meghallgatást. És gyakorlásom, kitartásom, küzdelmem termést fog hozni. És ha mindezt sikerül kialakítani magamban, az élet más területeire is hatással lesz. Akár a munkavégzésben, akár baráti beszélgetésekben. Hiszen életünk egyes helyzetei nem elszigetelten vannak jelen.

2008

Kiment a magvető vetni
Eredmény centrikus világban élünk. Legfőbb szempont sok mindenben, hogy mennyi a haszon rajta, mennyire járok jól vele.
A magvető munkája ebben a szemléletben bizony nem valami sokat érő lenne. Mégis, a magvető megy, és teszi a dolgát, mert tudja, a jó földbe hullott magok kárpótolják.
Eredmény centrikus világunkban azok a területek a legnehezebbek, ahol nem jelentkezik azonnali eredmény. Ilyen például a pedagógus munkája, de ilyenek emberi kapcsolataink is.
Két területet érdemes figyelni: milyen a saját földem, és mennyire vagyok kitartó magvető.
A magvető megy, és veti a magot. Nem számolgatja, hogy mennyire hatásos a munkája. Hiszi, hogy a végső elszámolásnál több lesz az eredmény. Emberi kapcsolatainkban nehéz a csalódásokon túltenni magunkat. Amikor a másik nem úgy reagál, ahogyan szeretném. Ilyenkor könnyen elzárkózom a kapcsolat további építése elől. Minél szorosabb két ember kapcsolata, annál fontosabb, hogy az ilyen helyzeteken túl tudjanak lépni.
Hogyan reagálok a másik közeledésére? Ha lekötnek a világ dolgai, ha nem tudom meghallgatni, ha minden más fontosabb a társamnál, akkor nem jó talajba hullik a mag. Ha sikerül meghallgatnom, megértenem, amit mondani akar, akkor jó földbe hullik a mag. A meghallgatás eredményessége pedig nem attól függ, milyen okos tanácsot tudok neki adni, hanem attól, mennyire tudom megérteni, mennyire érzi, hogy fontos a számomra.
Keressük bátran a magvetés lehetőségét, kérjük Isten erejét, hogy kedvünket ne veszítsük, és igyekezzünk kapcsolatainkban figyelni a másikra, figyelni azokra, akik velünk akarják megosztani életüket.Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu