Főoldal
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek

heti hírlevél elmélkedései

« Vissza

Szent Kereszt felmagasztalása (2014.09.14.)

Mi pedig dicsekedjünk Urunk Jézus Krisztus keresztjével!
Az évközi időszakban van néhány olyan ünnep, amely felülírja a vasárnapot az ünneplés rendjében. Péter és Pál apostol, Keresztelő szent János születése és Nagyboldogasszony főünnepe mellett ilyen Urunk színeváltozásának ünnepe és a mai, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe.
A kereszt üdvösségünk jele. Felfelé mutató ága Istennel kapcsol össze, vízszintes ága lehetővé teszi a másik emberel való összekapaszkodást.
Kereszténységünk – a szó eredeti jelentése krisztusi – szorosan kapcsolódik Krisztus keresztjéhez. Ez nem csupán a szenvedésre utal, hanem sokkal inkább Istenhez való kapcsolódásunkra, a vele való közösségre.
Krisztusivá válunk, ha hallgatjuk szavát, ha követjük tetteit, ha saját életünket tanítása szerint alakítjuk. A közösség tagjává, Isten gyermekévé a keresztség által válunk. Erre a szentségre már előzetesen hív bennünket Isten Szentlelke által. A felnőtt keresztelés szertartásában ez kifejezetten benne is van.
Mit jelent számomra a keresztség? Csupán egy régen történt esemény, amelyre – jó esetben – nem is emlékszem, vagy pedig egy ma is ható, ma is bennem működő erő, amely Krisztushoz köt, amely által belőle erőt merítek, amely a másik, a mellettem élő emberhez küld?
Tudatosítsam magamban keresztény voltomat! Kérjem Istentől, mutassa meg feladatomat! Fedezzem fel magamban a Szentlélek erejét, működését!Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu