Főoldal
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek

heti hírlevél elmélkedései

« Vissza

Szent Család vasárnapja B év (2014.12.28.)

2017

Szent Család légy örömünk!
Karácsony ünnepe a család ünnepe. Ahogy egy gyermek születése ünnep a családban, úgy Jézus születése ünnep a keresztény közösség számára. Ebből fakad, hogy a Szent család ünneplése karácsony nyolcadába került.
Ugyanakkor ma tapasztaljuk annak nehézségét, hogy sok a széttört család, ahol nem könnyű karácsonyt ünneppé varázsolni, hiszen ezek a napok az együttlétről szólnak. Időt szánunk egymásra.
Nekünk, akik igyekszünk Krisztus közelében élni, találkozni Istennel, akarata szerint alakítani életünket, feladatunk, hogy a család értékét felmutassuk a világban. Szeretnék megmutatni Isten álmát a világról, benne az emberről. Láthatóvá akarjuk tenni az emberi kapcsolatok szépségét, megtartó erejét. Mindehhez a magunk emberi kapcsolatait kell leginkább megerősíteni. Az ünnepi időszak számos alkalmat kínál ehhez számunkra.
Az idei évben szent család vasárnapjára esik az év végi hálaadás is. Számot vetünk az elmúlt évvel. Mi volt a jó, a szép, az örömteli, Mi volt a nehéz, a szomorú, a fájdalmas. Megláthatjuk, a másik mikor hiányzott nekünk, és mi mikor hiányoztunk másoknak.
Az ünnep, az év vége megállásra késztet, hogy lássuk, merre haladtunk, és megnézzük, merre kell tovább mennünk. Mindezt nem a magunk erejéből kell tennünk, hiszen Isten kegyelme mindig velünk van.

2014

A család az ünneplés és a hétköznapok színtere.
Átéljük, átéltük karácsony eseményeit. Az angyalok éneke, a pásztorokkal való találkozás, a Templomban való bemutatás, majd hazatérés Názáretbe. Mintha a történetnek vége szakadna. 30 év csend következik Jézus életében. Ezt jellemzi Lukács azzal a mondattal, hogy a gyermek növekedett, erősödött, eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.
Elmúlnak az ünnepek. Elfogy a kalács, a bejgli. A karácsonyfa még áll egy darabig, lassan hullatva leveleit. Visszazökkenünk a hétköznapokba. Vajon mennyit formált rajtunk az ünnep? Elmondhatom-e magamról, amit Lukács Jézusról: növekedtem és erősödtem, Isten kedvét leli bennem?
Hogyan tudok folyamatosan erősödni, növekedni? Úgy, hogy közösségben maradok Istennel. Ennek következménye és háttere is az emberi közösség, amely körülvesz. Ez egyrészt a család, másrészt a keresztény közösség, az egyházközség.
Hogyan élhetem az emberek között mindennapi életemet? A kolosszei levél eligazít minket. Viseljétek el egymást, bocsássatok meg egymásnak! Krisztus igéje éljen bennetek elevenen! Tanítsátok, intsétek egymást, legyetek kapcsolatban Istennel!
Mindezt legjobban a család közösségében lehet tanulni, élni, megvalósítani. A család az a hely, ahol erőt gyűjthetek, ahol önmagamat adhatom, ahol megélhetem a közös lét erejét, örömét.
Bárcsak tudnánk sokaknak segíteni, hogy a család ilyenné válhasson!

2008

A család a béke, a feltöltődés, az öröm színtere.
Felelősen a teremtett világért, felelősen saját és környezetünk életéért, felelősen a szeretet útján. Karácsony ünnepe, amely megállásra késztet, amelyben sok örömben van részünk, közelebb visz szűkebb és tágabb családunkhoz.
A család, mint alapvető közösség, olyan biztos hátteret ad, amely fontos része emberi életünknek. Megtanulunk egymásra figyelni, örülni a másik örömének, együtt sírni a másik bánatán, megtanulunk alkalmazkodni a másikhoz, és ami talán a legfontosabb, megtanulunk megbocsátani egymásnak.
Természetes, hogy a család élete erőfeszítést kíván. De minden erőfeszítés sokszorosan térül meg. Éppen ezért kell napról napra tenni a családért, a házastársért.
A mai világ az egyéni sikerre, boldogulásra épít. A fogyasztói társadalom minden közösséget rombolni akar, mert csak a magányos ember lesz jó fogyasztóvá. Éppen ezért van manapság erőteljes támadásoknak kitéve a család közössége.
Ki kell mondanunk, hogy a család egy férfi és egy nő tartós, végleges egymás iránti elkötelezettségére épülhet biztonságosan. Valljuk, hogy az ilyen, belső biztonságot adó családok adják meg a társadalomnak azt az alapját, amely nélkül a társadalom nem működőképes. Mindenki, aki ezt az alapot rombolja, az egész társadalmat rombolja.
A családot Isten alkotta, amikor a teremtésben férfinek és nőnek alkotta az embert, és az asszonyt segítőtársul adta a férfi mellé. Isten alkotását semmilyen emberi törvény nem írhatja felül. A teremtett világért, benne az emberért való felelősségünk arra hív ma, hogy álljunk ki a család értéke mellett, óvjuk családjainkat, és segítsük a körülöttünk élőket, hogy felismerjék a család szépségét és fontosságát.Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu