Főoldal
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek

heti hírlevél elmélkedései

« Vissza

Húsvét 3. vasárnapja B év (2015.04.19.)

2018

Ti tanúi vagytok ezeknek!
Elidőzünk a feltámadás eseményeinél. Míg húsvét ünnepén és a 2. vasárnapon mindig ugyanazt az evangéliumot hallhatjuk, addig a 3. vasárnap 3 különféle történetet tár elénk a három liturgikus évben. Idén Lukácstól olvassuk azt a jelenetet, amikor a tanítványoknak megjelenik Jézus. Éppen az emmausziak mesélik el, mi történt az úton. Péter már elmondta a maga találkozását. Mindezek ellenére alig merik elhinni, hogy Jézus ott áll közöttük. Ebből is látszik, hogy az apostolok nem voltak hiszékeny emberek. Nem bebeszélték maguknak a feltámadást.
Jézus megnyitja értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Bárcsak a Szentlélek a mi értelmünket is megnyitná! Mi is értenénk a Szentírás szavát. Bárcsak a mi szívünket is lángra lobbantaná a Lélek, hogy bátran induljunk, és beszéljünk a feltámadásról!
Mit kell tennünk húsvét ünnepének lendületében? Megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetnünk!
Megtérést, vagyis elfordulva a világ dolgaitól Istenre irányítjuk figyelmünket, vele akarunk járni, életünkkel és szavainkkal a feltámadásról akarunk tanúságot tenni.
Bűnbocsánatot hirdetni. Ma a világ azt tekinti bűnnek, ami kiderül, de akkor már nincs bocsánat. Isten ismer minket, jól tudja gyengeségeinket. Felkínálja a megbocsátást, amelyet gyakorolni szeretnénk. Hirdessük hát bátran mindenkinek, hogy van bűnbocsánat, van szószólónk az Atyánál! Segítsünk sokakat arra az életformára, amely erőt ad, hogy megszabaduljunk bűneinktől, és szabadon haladhassunk Krisztus felé, az örök élet irányába!

2015

Ti tanúi vagytok ezeknek!
Jézus megjelenik a tanítványoknak, megerősíti őket, megnyitja értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Ők pedig elindulnak, elmennek az egész világra, hogy tanúsítsák: Jézus feltámadt a halálból.
Lassan két évezrede hallja a világ a feltámadás örömhírét. Mégis nemzedékről nemzedékre meg kell erősíteni ezt a hitet.
Mit látunk ma környezetünkben? Szinte napról napra erőszak, meg nem értés, a másik becsmérlése, megalázása. A háttérben az húzódik meg, hogy elveszett a kapaszkodó, az erőforrás. Csak a siker elfogadható, azonnali eredményt várunk, akkor vagyok értékes, ha a magam erejéből mindent meg tudok oldani. Ha pedig nem sikerül, márpedig nagyon sokszor nem sikerül, akkor jön a depresszió, az erőszak, a feszültség, az önpusztítás különféle formái.
Mit tehet ma a keresztény ember? Először is saját hitemet kell megerősítenem! Azzal válhatok jellé a környezetemben, ha meg tudom mutatni, hogyan lehet kezelni a nehézségeket. Ha számomra világos a végső cél, Isten országa, akkor az oda vezető utat vonzóvá tudom tenni azzal, ahogy ezen az úton járok. Ez nem nehézségektől mentes út, mégis közösségben, egymást erősítve, végigjárható.
Jézus napról napra megerősít. Használjam bártan az erőforrásokat! Mutassam meg másnak is, honnan merítek erőt, hogy van lehetőség másképp alakítani az életemet! Rajtunk a világ szeme. A természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A magam helyén a magam feladatát tegyem meg! Fogjunk össze, járjunk együtt, így tudunk biztosan haladni a végső cél, Isten Országa felé!

2012

A csend himnuszát zengem, dalt a dallá vált csendben, éneked éneklem, hozzád csend, Isten csendje
A feltámadás örömét éljük, hirdetjük a húsvéti időszakban. Húsvét hangos ujjongása, öröme talán sokaknak hallhatóvá teszi az örömhírt, Jézus feltámadt a halálból.
Ugyanakkor azt is megtapasztalhatjuk, hogy ennek az örömnek hangját sok minden elnyomja. Ma, főleg a nagyvárosban, zajos világban élünk. Sokszor nem elég a minket körülvevő világ alapzaja, különféle eszközökkel csitítjuk el a csendet, teremtünk mesterséges zajt. (Természetesen a különféle zenét adó eszközök, technikai berendezések önmagukban nem rosszak, sok jóra lehet használni ezeket, de a mértékletesség nagyon fontos.)
Mit jelent nekem a csend? Hogyan viszonyulok a csendhez? (Egy rádióadásban hallottam a minap, hogy zajfüggőségről beszélt valaki.) A csend lehet félelmetes, bénító, de lehet barátságos, melengető, felemelő is. Benne van a várakozás, az odafigyelés, a hallgatás, a meghallgatás.
Sokszor nem könnyű elcsendesedni. Bár már minden „zajforrást” kikapcsoltam, bennem még zajlanak a dolgok. Olyan ez, mint a döghullám a Balatonon. A szél már elállt, de a hullámok még jönnek folyamatosan. Idő kell az elcsendesedéshez.
A csenddel jelezhetek egy beszélgetésben. Elhallgatok, mert nem tudom a választ, vagy félek kimondani. Várom a másik szavát, válaszát. De lehet olyan is, hogy jó együtt hallgatni a másikkal.
A csend az imámat is körülveszi. Szükséges az imában hallgatnom, hogy Isten szólni tudjon.
A liturgiában is használjuk a csendet. A bűnbánati részben, a misekönyörgés előtt, vagy éppen az áldozás után. Milyen jó lenne, ha a Szentmise kezdete előtt lenne alkalom néhány perc csendre, hogy ne csak a testem, hanem a lelkem is megérkezzen, hogy a külvilág „zaja” elhalkuljon, így tudjam Isten szavát hallgatni!Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu