Főoldal
 Események
 Heti liturgikus rend
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Miserend
 Vendégkönyv
 Linktár

heti hírlevél elmélkedései

« Vissza

Évközi 14. vasárnap B év (2015.07.05.)

2018

Elküldelek hozzájuk
Vasárnapról vasárnapra megállunk egy kicsit, belépünk a templomba, ahol közösségben lehetünk Istennel és a másik, a hasonlóan gondolkodó emberrel. Olyan ez, mint amikor az autó beáll a benzinkútra, üzemanyagot töltenek bele, hogy tovább haladhasson. Ugyanakkor az autóval haladva akadályok is utamat állhatják. Egy dugó, baleset, terelés. Mégis, ha feladom, ha nem megyek tovább, sohase érek el a célig.
Keresztény életünkben is számos nehézség kísér utunkon. A környezet ellenállása, magam belső gyengesége. Mégsem állhatok meg. Egészen a célig kell a jó harcot megharcolnom.
A mai olvasmányok azt mutatják meg, hogy mindig jelen volt a küzdelem, a meg nem értés, az ellenerő. Ugyanakkor látjuk, hogy az erőforrás is rendelkezésünkre áll. Ezért jövünk újra és újra ide, a templomba, ezért kezdjük napjainkat imádsággal.
Küldetésünk, amely minden szentmise végén felhangzik, feladatot ad a hétköznapokban. Megélni és megmutatni keresztény hitünket. Nem a tökéletes tanúságtétellel és élettel, hanem a küzdelmek, gyengeségeink vállalásával. Nem a bűntelen élettel, hanem a bűnbánat, a bocsánatkérés, a megbocsátás gyakorlásával. Nem az azonnali eredményekkel, hanem a magvető türelmes várakozásával.

2015

Elküldelek hozzájuk
Ezekiel próféta szavai van, akit biztat, megerősít, van, akit megijeszt. Elmenni a másik emberhez, beszélni hitemről, Istenről, az ő szeretetéről nem is olyan egyszerű. Mégis, minden vasárnap halljuk Jézus küldő szavát, menjetek, küldetésetek van; menjetek, amit átéltetek itt, az én házamban, azt éljétek meg, mondjátok el másoknak!
Két dolog ijeszthet meg. Egyik a magam gyengesége, küzdelme, hibái. Ha magam is küszködő ember vagyok, hogyan álljak oda a másik elé? Pál apostol helyzete segít ebben. Gyengeségeimen keresztül Isten kegyelme mutatkozik meg tanúságtételemben. Nem a magam erejére kell hagyatkozni, nem a saját tehetségem, képességem a döntő. Én csak közvetítő vagyok.
A másik, ami megrémíthet, a környezetem reagálása. Ahogy Jézust nem fogadják el Názáretben, a szülővárosában, úgy – mert ismerik emberi oldalamat – engem is könnyen elutasítanak. Mégis, nekem is hirdetnem kell az örömhírt. Életemmel és szavaimmal meg kell mutatnom Isten szeretetét. Mert ha a vevő még nincs ráhangolva az adóra, csak akkor találhat rá, ha az adó sugározza az adást.

2012

Próféta a hazájában …

Ha az emberek észreveszik Jézus mélységes vonzását, legbenső vágyaikat fogják benne felfedezni. Azt, akire öntudatlanul is mindig vágyakoztak.

Jézus a születési helyén, Názáretben, szokása szerint tanít. A názáretiek nem értik, nem érzik meg benne a tanítót. Ők továbbra is a közöttük felnőtt embert látják, akiben semmi különleges nem volt. Nem tudnak túllépni ezen, megragadnak a csak emberi szinten.
Tegyem fel a kérdést, nekem kicsoda Jézus?
Még mindig a Jézuska, aki ajándékot hoz …?
Egy biztosító, aki ha baj van, segít …?
Utam társa, aki mindig velem van, akivel jó együtt lenni, akire ráhagyatkozhatok.
….
Hogyan tapasztalom meg vonzását életemben?
Átérzem-e, hogy szükségem van rá?
Ha Jézussal járom utamat, ha nem csak egy ellenőrző főnököt látok benne, hanem sokkal inkább barátot, vezetőt, akivel jó együtt menni, akkor könnyebb lesz az életem.

2009

Az erő a gyengeségben nyilvánul meg
Egy ember nagyon kiabált.
(Nagyfejű, nagynevű, nagytudományú,
Sikerült neki minden,
Csak az élete nem.)
Ezt kiabálta, sokszor, egymásután:
,,Hol van az Isten?
Még sohasem láttam az Istent,
Ki látta?''
Mit tehettem szegénnyel?
Szépen odamentem és megsimogattam az arcát.
Sírt.
(Sík Sándor: A Mindennevű)
A mai világ egyre azt harsogja, hogy az az értékes ember, aki a maga erejéből mindent megold. Akinek ereje fogytán, az már értéktelen, szinte kidobandó.
Pál apostol nyomán azt tanuljuk meg, hogy a gyenge ember is értékes, hogy a gyengeség is erő, ha elfogadom, ha Isten erejét találom meg benne.
Pusztán a saját erőmre hagyatkozni kétes dicsőség, mert az emberi erő véges, az ember esendő, rászorul a másik, az Isten segítségére.
Jézus otthon tanít, de az otthoniak nem fogadják be. Csak a közülük kikerült embert látják benne, az Isten Fiát nem.
Mennyire hagyatkozom a magam erejére? Merek-e segítséget kérni másoktól? Tudok-e önzetlenül, káröröm nélkül segíteni?
Milyen kifogásokat keresek Isten szavával szemben?
Mit tudok tenni azokkal, akik nagy hangon hirdetik kétségeiket? Sokszor csak annyit, amennyit Sík Sándor említ a versében: odamenni hozzá, és megsimogatni.Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu