Főoldal
 Események
 Heti liturgikus rend
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Miserend
 Vendégkönyv
 Linktár

heti hírlevél elmélkedései

« Vissza

Krisztus Király vasárnapja B év (2015.11.22.)

2015

Jézus Krisztus életem királya
A régi időkben a legfőbb hatalmat birtokló azzal kezdte működését, hogy megkoronázták. Ugyanakkor a megkoronázás kifejezést szoktuk abban az értelemben is használni, hogy valamit befejez, a végső elem a helyére kerül. Krisztus Király ünnepét ebben a második értelmezésben láthatjuk a liturgikus évben. Lezárja, megkoronázza évünket. Mit jelent ez? Leginkább azt, hogy olyan életem épülete, amelyre odaillik, amelyre rátehető Krisztus. Vagyis egyre jobban hozzá hasonulok.
Amikor évről évre szemléljük Krisztus életét, a születése körüli eseményeket, szenvedését, halálát, feltámadását, ezzel egyre jobban megismerjük tanítását, felfedezhetjük, miben, hogyan tudom hozzá alakítani életemet.
Az egyházi év vége alkalmat ad arra, hogy visszatekintsünk. Miben sikerült előbbre lépnem? Minek tudtam örülni? Hogyan alakultak kapcsolataim? Ebből természetesen az is következik, hogy mit szeretnék változtatni, mire szeretnék jobban figyelni.
Minden vasárnap alkalmat ad a megállásra, a körültekintésre. Felnézhetek az Égre, ránézhetek a mellettem élőre, megnézhetem a következő hét feladatait. Krisztus Király ünnepe mindezt az egész év távlatába helyezi. Legyünk őszinték a visszatekintésben és bátrak a tervezésben!

2012

Jézus Krisztus életem királya
Krisztus Király ünnepén talán meglepő az evangéliumi szakasz. Nem egy dicsőséges pillanatban, egy, a nép körében lelkesedést kiváltó eseménnyel ábrázolja Jézust, hanem Pilátus előtt, kigúnyolva, megostorozva, rabláncon kísérve. A király képe számunkra az uralkodó, aki népe felett áll, aki majdnem mindent megtehet, akinek lesik szavát, gondolatát.
Jézus király a számunkra, de nem földi uralkodó. Ő a mindenség királya, neki hódol az egész föld. Szeretnénk úgy tekinteni rá, mint királyra, mint uralkodóra. Vagyis hallgatom szavát, és igyekszem megtenni. Próbálok „alattvalója” lenni, vagyis olyan, akiben kedve telik. Jó dolog Jézus szolgálatában állni. Jó dolog egész életemet neki adni. És ez nem csak a papok feladata. Minden hívő egész életét Krisztusnak kell adja. Nem választható szét, hogy a templomban Krisztus szolgája vagyok, de a hétköznapokban ne zavarja köreimet. Mindennapi munkám végzése közben is az Ő szolgálatát végzem. És mert folyamatosan szolgálatában állok, kell kérnem az ő kegyelmét, erejét. Teszem ezt napi imádságommal, Szentírás olvasásommal, a hétköznapi Szentmisével vagy a közösség más programjaival.
A hit évében, amikor saját hitemet akarom megerősíteni, fénylővé, lángolóvá tenni, keressem meg azokat az alkalmakat, amikor a hétköznapokban is találkozhatom Urammal és Megváltómmal, hogy megerősödjem szolgálatában, és jellé váljak a környezetemben!

2009

Jézus Krisztus életem királya
Kicsoda számomra Jézus?
Egy ma is élő, valóságos Isten-Ember
1 Aki életét adta értem.
2 Aki feltámadásával megváltott engem.
3 Aki szeretetével ma is megerősít engem.
4 Aki vezet engem az igaz úton.
Jézus Krisztus személyes megváltóm, életemnek az ura és alakítója.
Végigkísértük életét az egyházi év során. Királyként koronája az évnek. Új felfedezéseket tehettem vele kapcsolatban.
Új mélységek tárultak fel.
Új tettekre sarkallt.
Szeretném egész életemben Krisztus jelenvalóságát felragyogtatni. Éppen ezért keresem, hogy hol tudok tanúságot tenni róla. Keresem az alkalmakat, ahol megmutathatom őt szeretettel, jó szóval, mosollyal, szolgálattal.
Szeretnék egészen rá hagyatkozni, egészen Őt követni. Ehhez kérjük Királyunk, Jézus Krisztus segítségét!Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu