Főoldal
 Események
 Hirdetések
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Miserend
 Vendégkönyv
 Linktár

heti hírlevél elmélkedései

« Vissza

Szent Család vasárnapja C év (2015.12.27.)

2015

Karácsony ünnepe – a család ünnepe
Karácsony az egyetlen ünnep, amelyben a külső körülmények is lehetővé teszik a nyolcad megülését. Sokan vagyunk, akiknek ezekben a napokban, egészen újév napjáig már nem kell dolgoznia. Sok találkozás fér bele ezekbe a napokba. Együtt ünnepel a szűkebb és tágabb család.
Karácsony ünnepe a megtestesülés ünnepe. Talán számunkra természetes, de a más vallásúaknak már korántsem az. A kereszténység az egyetlen vallás, amelyben Isten ennyire közel jön az emberhez, ennyire vállalja vele a közösséget. Isten a megtestesülésben mutatja meg szeretetét irántunk.
Karácsony ünnepe a család ünnepe. Egyrészt, mert Jézus családban alkart megszületni. Másrészt, mert alkalom nyílik arra, hogy a család együtt ünnepelje. A családban a férj és a feleség kölcsönös szeretetében testet ölt Isten szeretete. Ezért ez a szeretet ragyogóvá, sugárzóvá válik.
Karácsony ünnepe a megállás ünnepe. Lelassul életünk, több idő jut egymásra. Tudunk befelé, önmagunkba nézni, egymásra tekinteni, és felfelé emelni tekintetünket.

2012

A családért a mai világban is
Szent család ünnepén a családokért imádkozunk. A mai korban sokféle kihívás éri családjainkat. Éppen ezért szükség van a családokért végzett imára, a családok támogatására.
A család alapja a házasság. A házasság egy férfi és egy nő életre szóló szövetsége egymás boldogítására, gyermekek nemzésére és felnevelésre.
A házasság tehát szövetség, amelyben a férfi és a nő kölcsönösen egymásnak ajándékozzák magukat. A szövetség akkor jön létre, amikor a pár a közösség előtt is vállalja életre szóló szeretetét, elkötelezettségét.
Ezt a szövetséget Krisztus urunk szentséggé emelte, amely így kegyelemforrás a házastársak számára.
A család otthont biztosít tagjainak. Ez nem csupán a lakást jelenti, hanem annál sokkal többet. A feltöltődés helye, ahová jó hazamenni. Ahol szeretetet, megbecsülést, figyelmet él meg az ember.
Fontos és szükséges a családok összefogása. Éppen azért, mert sok minden kikezdi a család épségét, egységét. A keresztény közösség alkalmat tud teremteni a családok összefogására.
Ki kell állnunk a család értékei mellett. A mai közgondolkodásban sokan próbálják a csald értékeit bagatelizálni, és helyette más együttélési formákat népszerűsíteni. A házasság és az ezen alapuló család Isten akaratából, a természet rendje szerint áll fenn évezredek óta. Nem lehet más formákkal helyettesíteni. Nemcsak az Egyházban, hanem az egész társadalomban szükséges erről beszélni, tanúságot is tenni. Álljunk ki bátran a házasság és a család értékei mellett!

2009

Karácsony öröme a közösségben teljesedik ki
Annak idején, Sárisápon, a falu méretei miatt, jobban látható volt, hogy Karácsony körül jó visszatérni a gyerekkori otthonhoz, jó találkozni a régi ismerősökkel, jó együtt lenni a családnak. Karácsony a találkozások időszaka. Megtapasztaljuk, hogy az öröm, a szeretet megosztva növekszik igazán.
Mindezeknek a találkozásoknak az alapja a Jézussal való találkozás. Jézus a szikla alap, amelyre épül minden közösség. Ha nem rá épül, ideig-óráig működik, de bármilyen nehézség jön, széthullik. Jól látszik ez azokon a csoportokon, amelyekben részünk volt, azután eltávolodtunk, kimaradtunk. Ez persze nem azt jelenti, hogy azok a csapatok feleslegesek lettek volna, de egy közösség, csoport tartósságát csak a jézusi alap adhatja meg igazán.
A család a legkisebb közösség, de egyben a legfontosabb is. A család közösségében benne van az elkötelezettség, benne van a másikért élés, benne van az áldozathozatal. Viszont ezek együttese örömet, békét, biztonságot ad a család tagjainak. Ebből a biztos háttérből tudja mindegyikünk végezni mindennapi munkáját, tud erőfeszítéseket vállalni, tud tenni a nagyobb közösségért, tud értékeket felmutatni. Éppen ezért imádkozunk ezen a vasárnapon a családokért, kérjük számukra Isten áldását, kegyelmi erejét. A mai világban nagyon sok a családot szétfeszítő erő. De Isten kegyelméből sok család ma is éli példamutató életét. Milyen jó, amikor családok összekapaszkodnak, egymást erősítik, támogatják. A sziklára épülő, Jézus útján járó családok menthetik meg nemzetünket, menthetik meg a világot! A feladat nagy, a szétfeszítő erők jelentősek, de Jézus szava erősít: „bízzatok, én legyőztem a világot!”Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu