Főoldal
 Események
 Heti liturgikus rend
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Miserend
 Vendégkönyv
 Linktár

heti hírlevél elmélkedései

« Vissza

Évközi 18. vasárnap C év (2016.07.31.)

2016

Istenben gazdagodni!
Jézus példája egy olyan embert állít elénk, aki megtesz sok mindent, ám erőfeszítései során belefeledkezik a földi dolgokba, és elveszíti kapcsolatát az éggel. Azt véli, a maga erejéből tellett neki minderre.
A jelenség végigkíséri az emberiség életét. Kosztolányi Dezső ezt így fogalmazza meg: „itthon vagyok itt e világban, de jaj, nem vagyok otthon az égben.”
Természetesen számos olyan példát is találunk, amikor valaki, bár vagyonos ember volt, nem vesztette el kapcsolatát az éggel. Ilyen volt boldog Batthyány-Strattmann László is.
Ma mintha a jelenség egyoldalúvá válna. Már nem az erőfeszítésekkel megszerzett vagyon szakít el az égi hazától. Már nem a majdani földi jó vonzza az embert. Ma mintha csak a pillanatnak élnének sokan. Most legyen nekem jó, a holnap már nem fontos. A technikai megújulás együtt jár az értékek rombolásával, az ideák, szabályok, tekintély lepusztításával, a viszonyítási pontok relativizálásával – fogalmazza meg egy újságíró. Ma a legnagyobb veszély a belső üresség.
Jézus szava megoldást kínál. Istenben kell gazdagodnunk! Mit jelent ez? Azt, hogy elfeledkezve magamról a másik, a mellettem élővel törődök. Azt, hogy napi kapcsolatom van az éggel, hogy tudok megállni, felfelé, majd a másik szemébe nézni.
Mindez persze nem könnyű. Viszont ha használom az erőforrást, Isten naponta rám áradó kegyelmét, akkor megvalósítható, és több örömet ad a mai világ kínálta boldogságnál. Persze nem könnyű elindulni, nem könnyű másokat elhívni erre az útra. Mégis, nekünk, Krisztust követőknek ez ma a legnagyobb feladatunk!

2010

Istenben gazdagodni
Megdöbbentő a prédikátor pesszimizmusa. De ugyanakkor reális is. Az ember földi élete véges, a vagyon bármikor szétszóródhat, a különféle használati eszközök elavulnak.
A prédikátor könyvének rövid részlete a földre szegezett tekintetű embert jellemzi. Pál apostol a kolosszeieken keresztül biztat minket: az odafönt valókat keressétek! Vagyis emeljük fel tekintetünket az ég felé!
Egyrészt nézzünk fel az Istenre! Keressük a vele való kapcsolatot! Figyeljünk szavára! Minden vasárnap ünnep a számunkra. A vasárnapi szentmise megállásra késztet. Ha az ember megáll, körül tud nézni, fel tud tekinteni. Emeljük fel hát tekintetünket! Szép dolgokat láthatunk. Fontos dolgokat hallhatunk. Persze nem kész recepteket kapunk, inkább eszközöket, amiket jól fel tudunk használni.
Ha megállunk és felnézünk más embereket látunk magunk körül. Ha sokan egyszerre nézünk fel, egymás szemébe nézhetünk. Megláthatom a másik embert, és benne megláthatom az Isten alkotta embert.
Ha megállok és körülnézek, újra megerősödhetem a célban. Láthatom, merre kell haladnom. És láthatom, miben tudok segíteni a másik embernek.
Gazdagodni leginkább abból tudok, amit szétosztok. Istenben gazdagodni akkor fogok, ha felfedezem a másik embert magam körül. Ha felfedezem az egy szükségeset, és tudom, mikor kell tevékenykednem, mikor pedig hallgatnom Isten szavát. Istenben gazdagodni akkor tudok, ha minden napomnak része az imádság, az Istennel való párbeszéd.
Isten megerősít, segít, hogy lássuk mindig a jó utat, megerősít, hogy a másik embert segíteni tudjam ezen az úton.Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu