Főoldal
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek

heti hírlevél elmélkedései

« Vissza

Magyarok Nagyasszonya (2017.10.08.)

2017

Hálaadás a számtalan jótéteményért
Magyarok Nagyasszonyának ünnepén a Szentmise könyörgése alapján azokra a jótéteményekre figyelhetünk fel, amelyeket a Szűzanya közbenjárására kaptunk. Nemzetünk életének viharaiban mindig voltak, akik kiálltak az értékek, a keresztény hit mellett. Sorolhatjuk szentjeinket, mellettük szentéletű magyarjainkat. Talán legnehezebb a jelen korban felfedezni a példaképeket, meglátni azokat, akik mutatják a jó utat.
Ugyanakkor egyéni életünkben is számtalan példát láthatunk Isten kegyelmére. Felfedezhetjük azokat, akik segítenek az úton, akik példájukkal, jó szavukkal, segítségükkel mellettünk állnak.
Egy-egy ünnep megállásra, felfelé tekintésre biztat bennünket. Hálát adhatunk minden adományért, és kérhetjük Isten kegyelmét, hogy vezessen továbbra is bennünket. A mai ünnep erősíti a vasárnap ünnepi jellegét.
Templomunk szintén a Szűzanya tiszteletére lett felszentelve. Magyarok Nagyasszony ünnepe egészen közel esik a templomszentelés napjához. Így ma kétszeresen is ünnepelhetünk. Adjunk hálát az Isten házáért, a lehetőségért, hogy itt összegyűlhetünk! Fedezzük fel, mit tehetünk a kőből épült épületért és a közösségért! Kérjük Isten kegyelmét és Szűzanyánk közbenjárását önmagunknak, családjainknak és egész közösségünknek!

2006

Felajánlott életet élek
A Szentírásban több olyan eseményt találunk, amelyben valakit felajánlanak Istennek. Ebből a felajánlásból Istennek adott élet fakad.
Magyar történelmünkben is találkozunk felajánlott élettel: Szent Margitot szülei felajánlják Istennek, és megmenekülvén a tatártól a gyermeket a Veszprém-völgyi apácák gondjaira bízzák.
Egy egész nemzet felajánlását először szent István tette meg. Halála előtt egész népünket a Szűzanya oltalmába ajánlotta. Tette ezt az egész életét átható Mária tiszteletből. A szent Istváni felajánlás egész népünkre vonatkozik, ma is érvényes. Hat népünkre akkor is, ha vannak, akik nem akarják ezt tudomásul venni, sőt sokat tesznek ellene.
Mit jelent nekem, személy szerint, hogy felajánlott életem van? Azt, hogy egész életem Isten tenyerére van helyezve. Úgy kell tehát élnem, hogy észrevehető legyen gondolataimból és tetteimből, kihez is tartozom. Felajánlott életemből következik a napi rendszeres kapcsolat Istennel. Ez a kapcsolat erősödik meg és csúcsosodik ki a vasárnapi Szentmisében. Felajánlott életemet mutatják az irgalmasság testi és lelki cselekedetei.
Kérjük ma Szűzanyánk közbenjárását egész népünkért, nemzetünkért. Kérjük őt, hogy vezessen az igazság, az igazságosság és a béke útján!Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu