Főoldal
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek

Versek

« Vissza

Kőmíves Kelemenné (2014.10.10.)

Kőmíves Kelemenné

Tizenkét kőmíves összetanakodék,
Magos Déva várát hogy felépítenék,
Hogy felépítenék félvéka ezüstér,
Félvéka ezüstér, félvéka aranyér.
Déva városához meg is megjelentek,
Magos Déva várhoz hozzá is kezdettek,
Amit raktak délig, leomlott estére,
Amit raktak estig, leomlott reggelre.

Megint tanakodott tizenkét kőmíves,
Falat megállítani, hogy lesz lehetséges,
Míg elvégre ilyen gondolatra jöttek,
Egymás között szoros egyességet köttek:
Kinek felesége legelőbb jő ide,
Szép gyöngén fogjuk meg, dobjuk bé a tűzbe.
Keverjük a mészbe gyönge teste hamvát,
Avval állítsuk meg magos Déva várát.

"Kocsisom, kocsisom, nagyobbik kocsisom,
Én uramhoz menni lenne akaratom!
- Kőmíves Kelemen felesége mondja -
Fogd bé a lovakot, fogd bé a hintóba,
Fogd bé a lovakot, állj is gyorsan elé,
Hadd menjünk, hadd menjünk Déva vára felé.
Mikor fele útját elutazták volna,
Erős idő vala, záporesső hulla:
"Asszonyom, csillagom, forduljunk mi vissza.
Rossz jelenést láttam az éjjel álmomba,
Az éjjel álmomba olyan álmot láttam,
Kőmíves Kelemen udvarába jártam,
Hát az ő udvara gyásszal van béhúzva,
Annak közepibe mély kút vala rakva,
Az ő kicsi fia oda beléhulla.
Az éjjeli álom nem telik ma jóra,
Asszonyom, asszonyom, forduljunk meg vissza!"
"Kocsisom, kocsisom, nem fordulunk vissza,
A lovak se tiéd, a hintó se tiéd,
Csapjad a lovakat, hadd haladjunk elébb!"

Mennek, mendegélnek Déva vára felé,
Kőmíves Kelemen őket észrevevé,
Megijede szörnyen, imádkozik vala:
Én uram istenem, vidd el valahova!

Mind a négy pej lovam törje ki a lábát,
Vessen a hintómnak négy kereke szakát,
Csapjon le az útra tüzes istennyila,
Horkolva térjenek lovaim vissza!

Mennek, mendegélnek Déva vára felé,
Sem lovat, sem hintót semmi baj nem lelé!

"Jó napot, jó napot tizenkét kőmíves!
Neked is jó napot Kelemen kőmíves!
Köszöne az asszony, az ura válaszolt:
"Édes feleségem, neked is jó napot!
Hát ide mért jöttél a veszedelmedre,
Szép gyöngén megfogunk, bédobunk a tűzbe.
Tizenkét kőmíves azt a törvényt tette:
Kinek felesége hamarabb jő ide,
Fogjuk meg szép gyöngén, dobjuk bé a tűzbe,
annak gyönge hamvát keverjük a mészbe,
Avval állítsuk meg magos Déva várát,
Csak így nyerhessük el annak drága árát.

Kelemenné asszony, hogy átalértette,
Bánatos szívének így lett felelete:
"Várjatok, várjatok tizenkét gyilkosok,
Amig búcsut veszek; csak addig várjatok,
Hogy búcsut vehessek asszonybarátimtól,
Asszonybarátimtól s szép kicsi fiamtól:
Mert a halottnak is hármat harangoznak,
Én árva fejemnek egyet sem kondítnak!"

Kelemenné asszony avval haza mene,
Egyszer-mindenkorra, hogy végbúcsút venne,
Hogy végbúcsút venne asszonybarátitól,
Asszonybarátitól s szép kicsi fiától.
Avval visszamene Kőmíves Kelemenné,
Sírva haladt magos Déva vára felé,
Megfogták szép gyöngén, bétevék a tűzbe,
Az ő gyönge hamvát keverék a mészbe,
Avval állíták meg magos Déva várát,
Csak így nyerheték meg annak drága árát...

Kőmíves Kelemen, mikor haza mene,
Az ő kicsi fia jöve véle szembe.
"Isten hozott haza, kedves édes apám!
Hol maradt, hol maradt az én édes anyám?"
Az ő édes apja neki így felele:
"Hadd el fiam, hadd el, haza jő estére."

"Istenem, istenem, este is eljöve,
Mégis édes anyám még haza nem jöve.
Apám, édes apám! mondja meg igazán,
Hogy hol van, hogy hol van az édes anyám?"
"Hadd el fiam, hadd el, haza jő reggelre,"
Az ő édes apja neki így felele.

"Istenem, istenem, reggel is eljöve,
Mégis édes anyám még haza nem jöve,
Apám, édes apám! mondja meg igazán,
Hogy hol van, hogy hol van az én édes anyám!"
"Menj el fiam, menj el magos Déva várra,
Ott van a te anyád, kőfalba van rakva."

Elindula sírva az ő kicsi fia,
Elindula sírva magos Déva várra,
Háromszor kiáltá magos Déva várán:
"Anyám, édes anyám! szólj bár egyet hozzám!"
"Nem szólhatok, fiam, mert a kőfal szorít,
Erős kövek közé vagyok bérakva itt."
Szíve meghasada s a föld is alatta,
S az ő kicsi fia oda beléhulla...

Püspökök tanácskoznak a héten a családról. Érezzük mindannyian fontosságát a feladatnak. Imádkozunk értük, hogy megértsék a Szentlélek indításait, sugalmazását. Mai versünkkel mi is beállunk a családról gondolkodók közé.
Időben nagyot ugrunk, az 1500-as évek végére megyünk vissza. Ki ne emlékeznék általános iskolai tanulmányaiból Kőmíves Kelemen történetére? Most nézzünk kicsit mélyére ennek a balladának!
A ballada tragédia dalban elbeszélve. Irodalomban a tragédiát másképp értelmezzük, mint a köznyelvi szóhasználatban. Tragédia, amikor a főhős küzd egy jó célért, ám ebbe a küzdelembe belebukik, vagy belehal.
A családi tragédiára is igaz lehet ez a meghatározás. Két ember elhatározza, hogy egy életen át boldoggá teszi egymást. Aztán jönnek a nehézségek, az összezördülések, a kudarcok, a kiábrándulás. Miért nem tudja a sok rosszat felülírni az együtt átélt sok jó? Miért kell tragédiával végződnie annak, ami olyan szépen indult?
Válaszol nekünk a ballada. Mert a földi gyönyör, a pénz, az értelmetlen kihívásoknak való megfelelés erősebbnek bizonyul a szívünkbe írt szeretetparancsnál.
Persze itt is igaz, hogy csak akkor győz le, ha hagyom. Hogyan fogalmaz szent Pál? „Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz. Inkább te győzd le a rosszat jóval!”
Sokszor áldozatot kell hozni a rosszért is. Miért van az, hogy ezt könnyebben megtesszük, mint a jóért valót? Kőmíves Kelemen elveszítette feleségét, kicsi fiát. Látjuk a családi tragédiát. Néhány évszázaddal később, Bánk bán hasonló tragédia után így kiált föl: „Nincs a teremtésben vesztes, csak én! Nincs árvább, mint az én gyermekem.” Hány férfi, hány nő sóhajtott fel így azóta!
Ma merjük megmutatni a világnak, hogy van más út! Van olyan mosolyogva vállalt áldozat, ami nem a halálba, hanem az életbe vezet bennünket.
(Boronkai Zsuzsanna)Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu