Főoldal
 Események
 Heti liturgikus rend
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek
 Miserend
 Vendégkönyv
 Linktár

Versek

« Vissza

Pilinszky János: Halak a hálóban (2015.02.20.)

Pilinszky János: Halak a hálóban

Csillaghálóban hányódunk
partravont halak,
szánk a semmiségbe tátog,
száraz űrt harap.
Suttogón hiába hív az
elveszett elem,
szúró kövek, kavicsok közt
fuldokolva kell
egymás ellen élnünk-halnunk!
Szívünk megremeg.

Vergődésünk testvérünket
sebzi, fojtja meg.
Egymást túlkiáltó szónkra
visszhang sem felel;
öldökölnünk és csatáznunk
nincs miért, de kell.

Bűnhődünk, de bűnhődésünk
mégse büntetés,
nem válthat ki poklainkból
semmi szenvedés.
Roppant hálóban hányódunk
s éjfélkor talán
étek leszünk egy hatalmas
halász asztalán.

Érdekes útra hívom a hallgatókat idei nagyböjtünkben. A hét főbűn kezdőbetűihez választottam alliteráló szavakat, olyanokat, amelyek elsőnek jutottak eszembe e rossz hajlamok hallatán. Hétről hétre így egy-egy főbűn és a párja, amit mellérendeltem, képezi alapját versválasztásaimnak.
Kevélység – közösség
A mindenkinél okosabb, másokra sohase hallgató, majd én megmutatom, megmondom a tutit emberek nehezen tudnak közösséget vállalni másokkal. Ahhoz, hogy békében egymás mellett tudjunk élni, szükségünk van időnként arra, hogy lemondjunk önmagunkról. Talán a legfájdalmasabb felismerése az az embernek, amikor megérzi, saját rossz cselekedetével másoknak okozott fájdalmat. Agyunk tudja, hogy minden mindennel összefügg, de megtapasztalni ezt ijesztő lehet.
Pilinszky János: Halak a hálóban című verse erről az érzésről is beszél.
„vergődésünk testvérünket sebzi, folytja meg”
Talán nem ennyire súlyosan, de mindenképpen érezhetően hatunk a velünk együtt élőkre.
Ezért gondolom azt, hogy kicsit tudatosabban kellene kereszténynek lennünk. Élni, életre váltani mindazt, amit Krisztus hirdetett, kötelességünk. Ez alól a feladat alól nem lehet kibújni, nem kereshetünk felmentő szólamokat.
Nagyböjt első hetében vizsgáljuk meg közösségeinket, amelyekhez tartozunk! Induljunk a kicsitől a tágabb felé! (pl. család, munkahely, egyházközség, baráti közösségek…) Nézzük meg, ott mit képviselünk, és azt hogyan? Kevélyen vagy finomabban próbáljuk elérni céljainkat?
Kicsit legyünk krisztusibbak, mint máskor!
(Boronkai Zsuzsanna)Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu