Főoldal
 Események
 Heti liturgikus rend
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek
 Miserend
 Vendégkönyv
 Linktár

Versek

« Vissza

Tűz Tamás: Szent István király (2015.08.20.)

Tűz Tamás: Szent István király

Jól megjelölte ezt az ezredévet:
kereszttel írta rá kemény nevét,
mint halhatatlan győzelmi ék.
Alapkő lett, de kőnél súlyosabban
vetette el az épülő falakban
toronyszökkentő, férfias hitét.

Amint alázatát mindegyre inkább
úrrá emeli roppant erején,
a bércre hág s egy országon tekint át,
hol hajnalpírban reszket még a fény.
Komor felhőkből bomlik ki a kék ég
s virrasztva várja népe ébredését
a századok szélfútta reggelén.

Nem tétován, de biztos mozdulattal
lendül előre tervező keze,
míg port kavar és szilaj kedvvel nyargal
a forró puszták zendülő szele.
Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba
s pillantásával féltőn átkarolja
a frissen szántott szűzi földeket.

Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet,
hogy megkösse a rónák vad porát,
szőlő teremjen és kenyér, fehérebb
s hogy mindenki meglelje otthonát.
Áldott szigor, rendet hozó szelídség!
Arany szív, mely eltékozolja kincsét,
hogy új szívekben ragyogjon tovább!

Hát róla zengjen most a lelkes ének!
Uram, téged dicsérünk általa,
mert ő volt a te választott edényed,
apostolod; híved s a föld sava.
És ő volt ama bibliai sáfár;
kire be jó, hogy éppen rátaláltál,
midőn megvirradt napunk hajnala!


Augusztus hónapban ünneptől ünnepig haladunk. 5-15-ig Havasboldogasszonytól Nagyboldogasszonyig, 15-20-ig Nagyboldogasszonytól Szent István királyig ível minden gondolatunk.
Az anyától egy szentig, aki megfogadta a Szűzanya mondatát, amelyet a kánai menyegzőn mondott: tegyetek meg mindent, ami a fiam mond.
Jézus itt a földön egy országról beszélt nekünk, ahol vár ránk a szerető mennyei Atya, ahonnan Ő jött, és ahova távozott, hogy helyet készítsen nekünk.
Szent István egy országot épített nekünk itt a földön, ahol megérezhetjük annak a másik, mennyei boldogságnak az előízét
Mindkettejük mellett ott állt Szűz Mária, aki minket se hagy magunkra. Mert nekünk is szükségünk van az ő oltalmazó szeretetére, közbenjárására.
Országot építeni nem könnyű, kifejezetten nehéz feladat. Megtartani a hitet, hazát, anyanyelvet szintén nem könnyű. Mégis, nem tehetünk mást, mint hogy vállaljuk ezt a súlyos örökséget. Mert minden nehézsége ellenére csodaszép feladat.
Méltón csak akkor ünnepelhetjük a szentet, ha megnézzük, mit tehetünk a magunk helyén. Hogyan valósítunk meg valamit abból, amit szent István királyunk elkezdett.
Még van időnk holnapig. Ma gondoljuk ezt végig! Fogadjunk meg valamit, és ne engedjük, hogy pogány szelek eltérítsenek a megvalósítástól minket! Akkor valóban hálatelt szívvel énekelhetjük holnap a Szentmisén: Áldjuk a szentet! (Boronkai Zsuzsanna 2011)Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu