Főoldal
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek

Versek

« Vissza

Ady Endre. Intés az őrzőkhöz (2016.05.27.)

Ady Endre. Intés az őrzőkhöz


Őrzők, vigyázzatok a strázsán,
Csillag-szórók az éjszakák
Szent-János-bogarak a kertben,
Emlékek elmult nyarakon,
Flórenc nyarán s összekeverten
Bucsúztató őszi Lidónak
Emlékei a hajnali
Párás, dísz-kócos tánci termen,
Történt szépek, éltek és voltak,
Kik meg nem halhatnak soha,
Őrzött elevenek és holtak,
Szivek távoli mosolya,
Reátok néz, aggódva, árván,
Őrzők: vigyázzatok a strázsán.

Őrzők, vigyázzatok a strázsán,
Az Élet él és élni akar,
Nem azért adott annyi szépet,
Hogy átvádoljanak most rajta
Véres s ostoba feneségek.
Oly szomorú embernek lenni
S szörnyűek az állat-hős igék
S a csillag-szóró éjszakák
Ma sem engedik feledtetni
Az ember Szépbe-szőtt hitét
S akik még vagytok, őrzőn, árván,
Őrzők: vigyázzatok a strázsán.


Vasárnap Krisztus szent testét és vérét tiszteljük, Úrnapja lesz. Igazi virágos, körmenetes nagy pompás ünnep.
Húsvétkor megünnepeltük Jézus feltámadását, majd 40 napra rá tekintetünket föl, az ég felé emeletük, hogy legalább szemünkkel követni tudjuk a mennybe fölmenőt. Pünkösdkor örültünk a ránk is kiáradó Szentléleknek, majd a múlt héten a Szentháromság titkát próbáltuk értelmünkkel befogadni. Anyaszentegyházunk mindent megtesz, hogy jó tanítóhoz illő módon felkészítsen minket, hívőket. A sor végére odateszi az Oltáriszentség ünnepét.
„Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyj hát el minket, Urunk, Istenünk!” Olvassuk a kérést Jeremiás próféta könyvében. Milyen régóta vártak már az emberek egy olyan Istenre, aki nemcsak a magasban trónol, hanem eljön közénk is. Jézus Krisztusban ez a vágy öltött testet, az Oltáriszentségben pedig még ennél is tovább lépett a Mindenható. Kezünk közé adja magát, eggyé válhatunk vele minden szentáldozásban.
Ez azonban a határtalan öröm mellett nagyon komoly feladatot is jelent. Erre emlékeztet minket Ady Endre, a költő. Mi vagyunk az őrzők, akiknek vigyázni kell a strázsán.
Először vasárnap, amikor oltárokat készítünk, majd körmenetben végigvonulunk közöttük, utána pedig minden hétköznap.
Mert mi vagyunk a titkok őrzői, amire vár az egész világ. Mi tudjuk, mi az élet értelme. Ebben a sokfelé, kavargó XXI. században az utcára kivitt és fölmutatott Oltáriszentség egy évben egy alkalommal arra elég, hogy fölhívja a nem hívők figyelmét is valamire/valakire. Mi viszont ott vagyunk mindennap Krisztust hordozóként az emberek között. Mi vagyunk azok, akiket megszólíthatnak, akiktől kérdezhetnek. Ezért aztán nem mindegy, hogyan viselkedünk, hogyan állunk őrt a számunkra kijelölt helyen. (Boronkai Zsuzsannan)Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu