Főoldal
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek

Versek

« Vissza

Kozma László: Szent Imre himnusz (2016.11.04.)

Kozma László: Szent Imre himnusz


Reménnyel az ország, tiszta hittel várta,
Véle folytatódjék István királysága.
Térdre hullott Imre, és lelkét kitárta,
Hozzád szállt imája:

Tőled van, Isten, királyok hatalma,
Krisztus, feléd fordul nemzetek bizalma,
Adj olyan hatalmat, vezetni a népem,
Hogy tehozzád térjen.

Add, Uram Isten, bár életem árán,
Kereszt uralkodjék magyarok hazáján.
Terjeszd ki e földre megváltó kegyelmed,
Néped fölemeljed.

Bakony erdejében fohászkodik Gellért:
Érleld meg e földön szőlődnek gerezdjét.
Amely tested rejti, áldozati ostya,
Megváltásunk hozza.

Veszprém városában Gizella királyné,
Szíve dobbanása rebbenő madáré.
Templomi palástba hímzi arany álmát:
Boldog Magyarország fényes ragyogását.

Hallgasd meg kérését, ki messziről tért meg,
Hazajöttem ide, óvjad ezt a népet,
Ne hagyja el béke, bőség és szerencse,
Jövő dicsőségre a fiam vezesse.

Túl emberi terven szándéka Istennek
Más utat készít hívének, a szentnek.
Földi hiúságot aki megvetette,
Magához emelte.

Így teljesült be imádságod végleg:
Szent Imre herceg, vezetheted néped.
Nyertél az Úrtól nem romló hatalmat,
Hitünk hogy megtartsad.

Elmúlt a Mindenszentek főünnepe. Végigjártuk a temetőket, halottainkra emlékeztünk. Megérkezett az év legérdekesebb időszaka, az álmodozásé.
Ilyenkor, tél elején álmodni kezd minden fiatal, mit hozzon a Mikulás a kitett csizmába, mit szeretne látni majd a karácsonyfa alatt. Bár a költő szerint az ábrándozás az élet megrontója, mindannyian tudjuk, hogy lételemünk időnként annak megléte.
Mai versünk egy gyermek születésekor megformált álmokról beszél. Milyen szépen leírja Kozma László ki mit álmodott meg a fiatal magyar hercegről. Legfőképpen természetesen az egész királyi család azt szerette volna, hogy édesapjának, István királynak méltó utóda legyen. Vezérelje igaz hittel, bölcsességgel Isten útján a fiatal katolikus magyar nemzetet.
Persze nehéz az istenitől elválasztani az emberit. Mi mindig csak emberi ésszel tudunk gondolkodni. Véges voltunk a végtelennel végül is nehezen tud mit kezdeni. Ezért értjük meg olykor-olykor nagyon nehezen Isten akaratát. Ő nem ott, akkor, az ezres évek elején szerette volna csak irányítani népünket Imre herceg segítségével. Olyan példaképet, szentet adott fiataljainknak szent Imre személyében, aki még mindig követendő, akitől még most is, lassan ezer év távlatából is tanulni lehet.
A novemberi álmodozós időszakban szánjunk néhány imádságos percet fiataljainkra! Fohászkodjunk értük, hogy kapjanak kitartást, erőt, legyenek céljaik, merjenek dönteni a jó ügy, Krisztus ügye mellett! Mutassuk föl nekik védőszentjüket! Ismerjék meg kicsit jobban szent István királyunk szeme fényét, nemzetünk eme fiatalon elhunyt gyöngyszemét. (Boronkai Zsuzsanna)Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu