Főoldal
 Események
 Heti liturgikus rend
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek
 Miserend
 Vendégkönyv
 Linktár

Hétköznapi evagéliumok és gondolatok

« Vissza

Évközi 32. hét péntek (2019.11.15.)

Evangélium:
Jézus így beszélt tanítványaihoz második eljöveteléről: "Mint ahogy Noé korában történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek addig a napig, amíg Noé be nem szállt a bárkába. Akkor jött a vízözön, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy történt Lót napjaiban is. Ettek és ittak, adtak és vettek, ültettek és építettek. De amelyik napon Lót elhagyta Szodomát, kénköves tűzeső hullott az égből, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amikor az Emberfia megjelenik. Aki abban az órában a háztetőn tartózkodik, és holmija van lenn a házban, le ne jöjjön érte, hogy elvigye! Aki a mezőn lesz, haza ne jöjjön! Emlékezzetek Lót feleségére! Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt az (örök) életre. Mondom nektek: azon az éjszakán ketten lesznek egy fekvőhelyen; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják. Két asszony együtt őröl; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják. Ketten lesznek a mezőn; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják." A tanítványok megkérdezték: "Hol lesz ez, Uram?" Azt felelte: "Ahol a holttest van, odagyűlnek a sasok."
Lk 17,26-37


Elmélkedés:
Az emberek élik hétköznapi életüket. Teszik a dolgukat, általában becsületes munkájukat végzik. Ugyanakkor tapasztaljuk, néha halljuk is, hogy kinek van ideje Istenre. nincs időm templomba menni, imádkozni. Könnyen belemerülünk a földi élet forgatagába, és nem halljuk meg Isten hívó szavát, nem vesszük észre jeleit. Majd váratlanul ér a nehézség, a betegség, a halál. Mennyire figyelek Istenre? Hogyan próbálom a mellettem élőt Istenre hangolni? Életem példája tükrözi-e Isten iránti elkötelezettségemet?
Hallgatva az evangélium szavát, imádságunkban odaállva Isten elé figyeljük meg, ma mire hív, mire küld az Isten!

----

A ma embere hajlamos arra, hogy az evangéliumból olyan konkrét eseményeket próbáljon megállapítani, amivel biztosíthatja saját jövőjét. Konkrétan szeretné tudni, mikor és mi fog történni. Lehet, a mai evangéliumból is ilyen jeleket igyekeznek sokan kiolvasni.
Vajon Jézus – és az evangélium szerzője – a borzalmak miatt közli ezeket a dolgokat? Milyen könnyen megragadunk a mellékesnél, a lényegest pedig nem vesszük észre!
Mire figyeljünk tehát? Egyrészt ara, hogy legyünk készen a nagy találkozásra! Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy beléphessünk Isten Országába!
Másrészt ne a földi létünket igyekezzünk mindenáron biztosítani! Lehet, valamit pillanatnyilag veszteségként élünk meg, mégis ez segíthet el az örök élet boldogságára.
Kiben bizakodunk tehát? Erősítsük napról napra Istenbe vetett bizalmunkat!Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu