Főoldal
 Események
 Heti liturgikus rend
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek
 Miserend
 Vendégkönyv
 Linktár

Hétköznapi evagéliumok és gondolatok

« Vissza

Advent 1. hete péntek (2019.12.06.)

Tanító útján egyik alkalommal két vak követte Jézust. Egyre ezt kiáltozták: "Könyörülj rajtunk, Dávid fia!" Amint hazaérkezett, bementek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: "Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?" "Hisszük, Uram!" - felelték azok. Akkor megérintette szemüket, és így szólt: "Legyen a hitetek szerint!" Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig rájuk parancsolt: "Vigyázzatok, ezt senki meg ne tudja!" Ám azok elmenvén, elhíresztelték a dolgot az egész vidéken.
Mt 9,27-31


Elmélkedés:
Két vak követi Jézust, mert hiszi, hogy tud rajta segíteni. Megvallják, hogy messiásnak tartják, hiszen a Dávid fia kifejezést ezt rejti. Bemennek hozzá, amikor hazaért.
Advent arra hív bennünket, hogy lépjünk ki a megszokott környezetünkből, és térjünk be Jézushoz. Induljunk el otthonról, ahol persze jó Jézushoz fordulni, közösen vagy egyénileg imádkozni. Mégis a szent hely közelebb visz a szenthez. Mégis, betérni Jézushoz, az Ő házába különlegessé teheti a találkozást. Van, ahol a kitett Oltárszentségben, máshol a tabernákulum csendes rejtettségében fogad Jézus. Ami fontos, hogy elé vigyem örömeimet és bánatomat, sikereimet és kudarcomat, amit jól látok, és amiben akadályozott a látásom.
Advent ideje különleges lehetőséget kínál a Jézussal való találkozásra.
------

Adventi időszakában talán jobban láthatóvá válik sokaknak a vaksága. Nem fizikai, hanem lelki vakság. Már nem látják az ünnep lényegét, már nem érzik át a lelki készülődés értelmét, mikéntjét. Egy ideig még vásárolnak, próbálnak ünnepet alkotni, amely csak homokra épül és könnyen a semmibe hullik. Ennek következménye, hogy lassan megszűnik az ünneplés, jobb esetben egy téli nyaralás lesz belőle.
A két vak még vágyott arra, hogy lássanak, és tudták, kihez kell fordulniuk.
Mi, akik látunk, azt a feladatot kapjuk, hogy a vaksággal küzdőknek mondjuk el, hogyan lehetnek ismét látóvá. Feladatunk, hogy vágyat ébresszünk az ünnepre, az ünneplésre.
Mi is kérjük Jézust, hogy tegyen látóvá minket, hogy meglássuk, kiket kellene Jézushoz vezetni ebben az adventben.
------

Eszünkbe juthat a két vak történetéből a mondás: láss, ne csak nézz. Ha nézek valamit, önmagában áll az esemény, a helyzet, a történés. Ha látok, akkor elmélyül bennem a dolog, akkor az összefüggéseket is meglátom. Sokszor emlegetjük, hogy a látvány megérintett. Vonzza a tekintetemet, elgondolkoztat, elindít bennem valamit.
Mit látok meg, mire figyelek fel? Ha észreveszem, hogy nem látok, merek-e tudok-e segítsége kérni? Merem-e Jézus elé vinni a vak embert, a lelki vakságban szenvedőt?
----

Advent ideje, az ünnepre való előkészület ideje. A készülődés megállásra késztet. Ha megálltam, körül tudok nézni, hol vagyok, merre haladok. A látás fontos érzékszervünk. De ugyanígy szükséges a lelki látásunk is. Túl tudok-e látni a karácsonyi forgatagon, hogy meglássam az ünnep lényegét, az érkező Megváltót?
A két vak kiáltása hitvallás. Tudják, hogy valami hiányzik, és tudják, ki segíthet nekik. Advent segít, hogy meglássam, ki vagy mi hiányzik életemből. Hiszen, hogy Jézus segít, ha kérem, ha hozzá kiáltok.
Adventi látásom a másik ember felé kell, hogy fordítson. Meglátom, mivel tudok neki örömet szerezni. Jézus ma is látóvá tesz bennünket, ha kérjük, ha megvalljuk belé vetett hitünket.Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu