Főoldal
 Események
 Heti liturgikus rend
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek
 Miserend
 Vendégkönyv
 Linktár

Hétköznapi evagéliumok és gondolatok

« Vissza

december 20 (2019.12.20.)

Evangélium

Hat hónappal Keresztelő János születésének hírüladása után Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!” Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek, Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38


Elmélkedés
Lukács a gyermekségtörténetben előbb a Keresztelő János születését hírül adó esemény mondja el, majd következik az angyali üdvözlet története. Az idősödő, sok mindenben már megcsontosodott, életmódjába kicsit beleszürkült pap után a fiatal lányhoz lép be Gábor angyal. Természetesen mindkét jelenetet megalapozza az Istennel való kapcsolat.
Jó pár éve olvastam egy a Mi Atyánkról szóló elmélkedést, ahol az imádkozó meglepődik, hogy Isten válaszol a hívásra. Valahogy így lehetett Zakariás is. Mária viszont a teljes nyitottsággal fogadja az angyal szavát.
Én hogyan állok az Istennel? Becsülettel végzem a dolgomat, naponta igyekszem Isten elé állni, mégis lehet, már beleszürkültem. Már nem hallom meg a válaszát. Félek attól, hogy felforgatja jól megszokott életemet.
Vagy készen vagyok hívását követni. Merek új vállalkozásba kezdeni, meglátom benne Isten hívását.
Idei karácsonyunk legyen egy bátor Isten elé állás. Itt vagyok, Uram, engem küldj! Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! Legyen nekem a te szavad szerint!Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu