Főoldal
 Események
 Heti liturgikus rend
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek
 Miserend
 Vendégkönyv
 Linktár

Hétköznapi evagéliumok és gondolatok

« Vissza

Január 10 (2020.01.10.)

Abban az időben Jézus a (Szent)lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki elismeréssel beszélt róla. Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.” Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok.” Mindnyájan igazat adtak neki, de meglepődtek a magasztos igéken, amelyek ajkáról fakadtak.
Lk 4,14-22a

Elmélkedés
Az Úr lelke van rajtam. Jézus szava megdöbbenti a zsinagógában jelenlevőket. Nem azért, mert ne ismerték volna az izaiási jövendölést. Inkább azért, mert Jézus magára alkalmazta azokat. Mert más volt, mint amit eddig hallottak. Mert kizökkentette őket a jól megszokottból, amibe már lassan bele is szürkültek.
Évről évre halljuk az evangélium szavát. Újra és újra előkerülnek szakaszok. Kísértés, hogy legyintünk, ez már ismerős. Ezzel bezárjuk szívünket Isten szava elől. Engedem-e, hogy megérintsen egy-egy – sokszor jól ismert – szentírási mondat? Van-e bennem kíváncsiság, mit akar ma velem kezdeni az Isten?
A bérmálásban elnyertük a Szentlélek ajándékainak teljességét. Mit jelent ez számomra? Az Úr lelke rajtam is van, bennem is él. Vajon engedem-e működni bennem, rajtam keresztül?Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu