Főoldal
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek

Hétköznapi evagéliumok és gondolatok

« Vissza

Évközi 02. hét péntek (2020.01.24.)

Evangélium:
Abban az időben Jézus fölment egy hegyre, és magához hívta, akiket kiválasztott. És ők csatlakoztak hozzá. Tizenkettőt választott ki, hogy vele tartsanak, és hirdessék az igét. Hatalmat is adott nekik a betegek gyógyítására és az ördögűzésre. A következő tizenkettőt választotta ki: Simont, akinek a Péter nevet adta; Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab testvérét - akiket Boanergesznek, vagyis "mennydörgés fiainak" hívott. Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont és a karióti Júdást, aki később elárulta őt.
Mk 3,13-19


Elmélkedés:

Az évközi idő elején Márk evangéliumát olvassuk. Láttuk, hogyan indult el Jézus, hirdetve Isten országát. Hallhattuk az első meghívásokat. A mai szakaszban megtörténik a 12 apostol kiválasztása. Ők az oszlopok, akikre az új közösség, az Egyház épül.
Ami akkor elindult, ma is él, működik. Én is, te is tagja vagy az Egyháznak. Jézus téged is valamilyen feladatra hív. Figyelsz-e arra, ma mire hív Jézus. Tudatosan éled-e keresztény életed, hivatásod? Krisztus szeretete sürget minket. Megkapva Tőle feladatunkat szeretnénk napról napra hűségesen teljesíteni.
----

Jézus elkezdi nyilvános működését. Tanít és gyógyít. tanítás egészen új, még a gonosz lelkek is engedelmeskednek neki. Már a kezdet kezdetén meghív magához tanítványokat, akik vele tartanak. Ma a 12 apostol ünnepélyes kiválasztását, meghívását olvassuk az evangéliumban. Jézus felmegy a hegyre, amely Isten jelenlétét, közelségét jelzi. Itt adja a megbízást, a hatalmat számukra, hogy vele legyenek, hogy majd tanúi legyenek tanításának.
----

Amikor hallom a 12 apostol nevét, eljátszhatok a gondolattal. Saját nevemet behelyettesíthetem a felsorolásba. Engem is, téged is kiválasztott az Úr! Felismertem-e az életre szóló feladatomat? Keresem-e hétről hétre, napról napra, hogy most mire hív az Úr? Nem feltétlenül nagy, különleges dolgokra. Leginkább a hétköznapok hűségében élt éltre, elvégzett munkára szól a hívó szó. Ezekben az egyszerű dolgokban hűségesen kitartva juthatok az Isten Országába.
---

Az isteni meghívás különféle módjait láthatjuk az elmúlt napok szentjeiben. Remete szent Antal a szentírás szavából hallotta meg, milyen feladatra hívja őt Isten. Szent Margit szülei felajánlásában látta meg hivatását. Szent Özséb a szegényekkel, a remeteségbe vonulókkal való találkozásokban fedezte fel Isten hívását. Boldog Batthyán Strattman László a mindennapok tetteiben járt az életszentség útján. Engem hogyan hívott meg Isten? Felismerem-e a nekem szánt feladatot?
----

Valamilyen meghívást, feladatot mindannyiunknak adott Jézus. Tudom-e, mi az én feladatom? Az első nagy meghívást igyekszem-e napról napra kézpénzzé váltani? Ha reggelente adok időt arra, hogy végiggondoljam napomat, feladataimat, ha Jézus elé teszem várható örömeimet és nehéznek tűnő dolgaimat, Akkor megtapasztalhatom, hogy elkísér, hogy segít, hogy mellettem áll. Ha vele indulok, ha vele haladok, akkor életem tanúságtétellé válik, akkor is, ha meg sem szólalok.
----

Az evangéliumok kezdetén olvasunk találkozásokról. Ki így, ki úgy találkozik Jézussal. Keresztelő János küldi el, betegségéből vár gyógyulást, a tanító Jézust fedezi fel.
Én hogyan találkoztam Vele? Mi volt az, ami megragadott?
Jézus egyeseket kiválaszt a szorosabb követésére. Hallgatva az apostolok nevét, ki az, akivel könnyen azonosulni tudok? Felfedeztem-e már, mire hív engem, személy szerint az Úr? Merek-e elindulni Vele, követni őt? Mert a meghívás mindannyiunk felé elhangzik. Különféle feladatra, más-más élethelyzetben, de hív és küld az Úr. Ott, ahol vagyok, családomban, munkahelyemen, kell a feltámadás örömhírének tanújává válnom!Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu