Főoldal
 Események
 Heti liturgikus rend
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek
 Miserend
 Vendégkönyv
 Linktár

Hétköznapi evagéliumok és gondolatok

« Vissza

február 14 - szent Cirill és Metód (2020.02.14.)

Evangélium:
Lk 10,1-9

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahova menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: ,,Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha a békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról-házra. Ha egy városba érkeztek, és ott szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: „Elérkezett hozzátok az Isten országa.”


Elmélkedés:
Jézus kiválaszt más 72 tanítványt. Történik ez Lukács evangéliumában az apostolok kiválasztása után. Nem véletlenül. Ha az apostolságra az is mondhatom, én nem vagyok közöttük, nem kaptam arra hivatást, hogy hivatásszerűen, életformaként hirdessem az örömhírt. A 72 tanítvány kiválasztása viszont kiterjeszti az igehirdetők körét. A Biblia világában a számoknak gyakran különleges jelentése van. Itt sem létszámot jelöl. Sokkal inkább azt a tágabb kört, minden Krisztust követőt, akit megérintett az evangélium üzenete, aki találkozott Jézus Krisztussal. Így tehát mi mindannyian ebbe a körbe tartozunk. Életünkkel, jelenlétünkkel, beszélgetéseinkkel, példánkkal kell megmutatnunk Isten szeretetét a világban.
---

Cirill és Metód a hit terjesztésében játszottak nagy szerepet a IX. század második felében. Ők a szláv népek apostolai. Az evangéliumi szakasz, amelyet ünnepükön olvasunk, számunkra is feladatot ad: hirdessük a körülöttünk élőknek, hogy közel van az Isten országa. Jézus minket is küld, hogy beszéljünk róla otthonainkban, munkahelyünkön, barátaink között. Tudjuk, sokféle nehézséggel kell megküzdenünk. Le kell győznünk félelmeinket és környezetünk ellenállását. Jézus erejével sikerülni fog, hiszen Ő a küldő, az ő szándékát akarom megvalósítani.Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu