Főoldal
 Események
 Heti liturgikus rend
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek
 Miserend
 Vendégkönyv
 Linktár

Hétköznapi evagéliumok és gondolatok

« Vissza

Nagyböjt 1. hete péntek (2020.03.06.)

Evangélium:
A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: "Ne ölj!" Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: "Te esztelen!", méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: "Te istentelen!", méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat! Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.
Mt 5,20-26


Elmélkedés:
(2019.03.15) Érdekes kettősége van a mai napnak. Nagyböjti pénteket élünk, ugyanakkor nemzeti ünnepünket is tartjuk. Ezen az ünnepen azokra emlékezünk, akik bátrak voltak, kiálltak az igazság mellett, hajlandók voltak áldozatot hozni a nemzetért.
Nagyböjt ideje arra hív, hogy hozzunk áldozatot Isten kedvéért. A kettő szoros kapcsolatban van egymással.
A mai evangélium a másik ember felé fordít. Istennel való kapcsolatunk abban válik láthatóvá, ahogyan a másik emberel bánunk.
A mai nap ünnepelni tanít minket. Emlékezni és erőt meríteni elődeink hősiességéből, bátorságából, elkötelezettségéből. Egyházunk szenteket állít példaképül elénk. Van kitől tanulnunk, van miből erőt meríteni. Ünneplésünk, nagyböjti vállalásaink megerősítenek az úton, amelyen összekapcsolódik a hazaszeretet és az Isten iránti szeretet.
------

Rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem is kevés! Nagyböjt ideje a tudatosság és a személyesség megerősítésének ideje. Tudatosan vállalt önmegtagadásaink, imádságaink erősítik Istennel való kapcsolatunkat. De nem elég csupán Istennel való dolgainkat rendezni. Hányszor halljuk, hogy ott van a templomban, bezzeg, amikor kijön, másképp viselkedik. A mai evangéliumi szakasz a másik, a mellettem élő emberrel való kapcsolatunk rendezésére hívja fel figyelmünket. Ferenc pápa, bár a házasokhoz szólva mondta, de minden emberi kapcsolatunkra igaz, fontos szavakra hívta fel figyelmünket: kérem, köszönöm, bocsáss meg! Istennel való kapcsolatunk akkor lehet igazi és mély, ha az emberekkel való kapcsolatunk rendezésére is megteszünk minden tőlünk telhetőt.

------

Nagyböjt idején Istennel való kapcsolatunkat szeretnénk erősíteni, rendezni. Ehhez viszont az is szükséges, hogy a másik, a mellettem élő emberrel is rendeződjön a kapcsolatom. Ahogy szent János megfogalmazza: hogyan szerethetem Isten, akit nem látok, ha nem szeretem embertársamat, akit látok, aki mellettem él? A hegyi beszéd ma idézett szakasza emberi kapcsolataink átgondolására buzdít. Kivel kell rendeznem viszonyomat? Kinek kellene megbocsátanom, kitől kellene bocsánatot kérnem? Nagyböjti felajánlásom, erőfeszítésem akkor lesz igazán eredményes, ha kapcsolódik hozzá emberi kapcsolataim rendezése is. Kérjük ehhez bátran Isten kegyelmét, erejét!Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu