Főoldal
 Események
 Heti liturgikus rend
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek
 Miserend
 Vendégkönyv
 Linktár

Hétköznapi evagéliumok és gondolatok

« Vissza

Gyümölcsoltó Boldogasszony (2020.03.25.)

Evangélium

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”
Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!”
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.”
Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe Urunk születésének hírüladása, az angyali üdvözlet ünnepe. Elkezdődik a megváltás műve. Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Isten valami nagyszerűt akart adni a világban, az embernek. Ehhez persze kellett Mária igenje. Isten nélkülünk nem akar semmit tenni.
Ma is Isten valami nagyszerűt, csodálatosat készít számunkra. Hisszük, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik. Még nem látjuk pontosan, de ha beleállunk Isten művébe, akkor valami szépet, csodálatosat készít számunkra.
Keressük tehát Isten akaratát! Vizsgáljuk meg, miben kell változnunk, alakulnunk, hogy befogadhassuk Isten Igéjét életünkbe. Hiányzik, hogy elmehessünk a templomba? Tervezzük meg, mit kell változtatnunk, hogy ne csak vasárnapi templomlátogatók legyünk! Hiányzik a közösség? Mit tudok most tenni érte, és mit kellene majd másképp tennem?
Isten ma is ad lehetőségeket, csak éljünk vele bátran!Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu