Főoldal
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek

Hétköznapi evagéliumok és gondolatok

« Vissza

Évközi 09. hét, péntek (2020.06.05.)

Evangélium:
Amikor Jézus egy alkalommal a templomban tanított, ezt a kérdést vetette fel: "Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által: Így szól az Úr az én Uramhoz: "Jobbom felől foglalj helyet, míg lábaid alá vetem ellenségeidet." Ha tehát maga Dávid a Messiást Urának nevezi, akkor hogyan lehet az ő fia?" A nagy népsokaság szívesen hallgatta Jézust.
Mk 12,35-37


Elmélkedés:
Márk evangéliumát olvasva a hétköznapi szentmiséken a jeruzsálemi bevonulás és a szenvedés közötti időnek a jézusi beszédeit olvassuk. Ebbe a beszédbe illik bele a mai apró szakasz. Hogyan értem, olvasom a szentírást? Mit kezdek azokkal a helyekkel, amelyekben ellentétet, ellentmondást vélek felfedezni? Van, aki könnyed mozdulattal sutba vágja az egészet. Mások csupán túllépnek rajta. Dávid a 109-es zsoltárban írja az idézett részt. Ugyanakkor Dávidhoz kapcsolódnak a messiási ígéretek. Ő az ideális király, mintegy igazodási pont. Jézus messiási voltának a zsidóság szemében alapja a származása, a dávidi vonal. Jézus a megígért messiás, amelyre sok ószövetségi hely utal. Mi felismerjük benne a megváltót, egészen rá akarunk figyelni.Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu