Főoldal
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek

Hétköznapi evagéliumok és gondolatok

« Vissza

Jézus Szíve (2020.06.19.)

Evangélium:

A évben:
Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű - és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.
Mt 11,25-30

B évben

Abban az időben a zsidók, mivel az előkészület napja volt, és a holttestek nem maradhattak a kereszten, megkérték Pilátust, hogy töresse el a keresztrefeszítettek lábszárát, és vetesse le őket a keresztről. Az a szombat ugyanis nagy ünnep volt. Elmentek tehát a katonák, és eltörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt fölfeszítettek. Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték el a lábszárát, hanem az egyik katona beledöfte lándzsáját az oldalába. És ekkor vér és víz folyt ki belőle. Az tanúskodik erről, aki látta ezt, és az ő tanúságtétele igaz. Jól tudja ő, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert mindez azért történt, hogy beteljesedjék az írás: "Csontot ne törjetek benne!" És ami az írás más helyén áll: "Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak."
Jn 19,31-37

C évben

Abban az időben: Jézus ezt a példabeszédet mondta: "Ha közületek valakinek száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem találja? Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett juhomat! Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre."
Lk 15,3-7Elmélkedés:
Szelíd vagyok, és alázatos szívű – halljuk Jézus szavát az evangéliumban. A szív az emberi élet központja. Nem csak biológiai értelemben. Mennyi mindent kapcsolunk a szívünkhöz. ’szomorú szívvel tudatjuk … örül a szívem … fáj a szívem…’ Saját életünkben is legtöbbször egész személyünket jelentik ezek a kifejezések. Amikor ma Jézus szívét ünnepeljük, a teljes Istenember áll előttünk. Az ünnep időpontja még a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódik. Az átszúrt szívű feltámadott üdvözítőt ünnepeljük ma. Aki meg akarja ismertetni velünk az Atyát, aki azt akarja, hogy ott legyünk vele, ahol Ő van. Ha egyre jobban megismerjük, egyre nagyobb lelkesedéssel tudunk az üdvösség útján járni.

---

Magasztallak téged, Atyám, halljuk Jézus szavát. nekünk is magasztalnunk kell őt. Én miért magasztalom őt? Mi az az esemény, amit biztosan neki tulajdoníthatok? Mennyi energiára van szükségünk a mindennapok munkájához. Sokan különféle energia italokkal próbálják elűzni a fáradtságot. Én honnan merítek erőt? Milyen erőforrást használok? Jézus napról napra felkínálja kegyelmét. Használom-e, élek-e vele? Felfedeztem-e már, hogy az igazi nyugalmat, békességet Jézusnál találom meg? Éljek bátran ezzel a maradandó, igazi energiaforrással!

---

Jézus Szentséges szívének ünnepe az örömről szól. Milyen örömeim vannak? Hogyan fejezem ki az örömömet? Tudok-e együtt örülni a másikkal?
A megtalálás öröméről beszél az evangélium. Megtalálni az elveszett embert, tárgyat, örömet ad számunkra. A találkozás örömét újra és újra átélhetjük.
Bíztató, hogy Gazdánk keresésünkre indul. Meg akar találni minket.
A mai ünnep erősítsen meg bennünket Isten szeretetében!
----

Jézus szíve ünnepe a mai nap. Ünnepnapon – úgy gondolnánk – valami szép, ünnepi szakaszt olvasnánk az evangéliumból. Ma pedig a kereszthalál eseményét tárja elénk egyházunk. Persze ennek is mély értelme van. Ahogy a szentmisében is megfogalmazódik: Jézus átszúrt szívéből jönnek létre a szentségek, a vér és a víz a kegyelem forrását jelentik számunkra.
Jézusra tekintünk a mai napon, aki odaadta életét értünk a kereszten, feltámadásával pedig legyőzte a halált. Köztünk maradt a kenyér és bor színe alatt, elküldte a Vigasztalót, hogy irányítsa életünket. Hálával ünnepeljük ma Jézust, életét, tanítását, halálát, feltámadását, hiszen a szív az egész embert jelenti. Hálánk pedig tanúságtételre indít, hogy minél többen megismerjék Jézust, halljanak az üdvösségről, megtapasztalják Isten szeretetét.
----
Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu