Főoldal
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek

Hétköznapi evagéliumok és gondolatok

« Vissza

Évközi 20. hét, péntek (2020.08.21.)

Evangélium:
Abban az időben: Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: "Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?" Jézus így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták."
Mt 22,34-40


Elmélkedés:
Lehet-e parancsba adni a szeretetet? Jézus máshol is mondja: azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Isten és emberszeretet, a két legfőbb parancs, összefügg egymással, kölcsönösen hatnak egymásra. Ha a szereteten pusztán egy jó érzést értek, ha csak annyi, hogy szeretek a másik közelében lenni, akkor ezt parancsolni nem lehet. De a szeretet sokkal több ennél. Döntés a másik mellett. Értelmi tevékenység azért, hogy a másiknak jó legyen. Erre tudatosan kell törekednem. Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért.
Mit gondolok a szeretetről? Hogyan próbálom szeretni a másikat, a mellettem élőt?
----

Melyik a legfőbb parancs? Az ószövetség népe igyekezett mindent körülbástyázni parancsokkal. Így érthető a kérdés, bár a kérdező szándékáról az evangélista nem éppen pozitívan szól. Ha ennyi parancsa van, nem egyszerű látni, kinek melyik a fontos. Jézus a szeretet kettős parancsát emeli ki. A kettő persze szorosan összefügg, hiszen Isten szeretetéből következik a másik ember szeretete, de ha nem szeretem az embertársamat, akit látok, hogyan szerethetem az Istent, akit nem látok. Milyen az én szeretetem? Hogyan tudom megmutatni, kifejezni? A másik vajon érti-e, érzi-e, hogy én szeretettel fordulok feléje? Megannyi kérdés, amely a szeretettel kapcsolatban felmerülhet. ma éljem tudatosan a szeretetemet! Találjam meg, hogy a másik, a számomra fontos, személynek hogyan tudom megmutatni, hogy szeretem őt!

----Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu